Vedení nemocnice se rozhodlo zřídit LDN ze dvou důvodů. Špitál uzavřel trvale jednu stanici interních lůžek v počtu dvaceti z důvodu nedostatku lékařů a hledal pro volné prostory vhodné využití. Hlavní byl fakt, že havířovská nemocnice nemá ani jedno následné lůžko pro spád 130 tisíc občanů.

To je podrobeno dlouhodobé kritice ze strany občanů, hlavně s ohledem na převážení pacientů z akutních lůžek na doléčení v Orlové. Rodinní příslušníci pak musejí dojíždět, což je finančně náročné, a někteří pacienti proto odmítají jít na doléčení do orlovské LDN. Raději jdou domů a po krátké době se vracejí na akutní lůžko.

Na lůžka má přispět město


„Pro dokreslení potřeby následných lůžek je ukazatel, který říká, že by v ČR měla být dvě lůžka následné péče na jeden tisíc obyvatel. Když provedeme srovnání počtu interních lůžek mezi Havířovem a ostatní částí okresu Karviná, tak Havířov má 88 lůžek a zbytek okresu 265. Z toho vyplývá, že Havířov má 8,8 lůžek na deset tisíc obyvatel a zbytek okresu 15,2. Obložnost na interně Havířova dosahuje 92 procent s nízkou průměrnou ošetřovací dobou. V tomto trendu chceme pokračovat, jelikož chceme mít skutečně akutní interní oddělení,“ vysvětlil ředitel havířovské nemocnice Jan Ferenc.

V současné době už probíhají stavební úpravy, a to především v oblasti rekonstrukce koupelen včetně vymalování. Instaluje se nové dorozumívací zařízení a další technika. Stavební práce by neměly přesáhnout částku půl milionu korun. Dále se musejí dokoupit nová lůžka a noční stolky, nábytek a také určité ošetřovatelské pomůcky v hodnotě dvou milionů korun. Provoz by měl být spuštěn hned na začátku příštího roku. Nemocnice přitom počítá s finanční pomocí města. V této souvislosti požádala o dotaci jeden milion korun na zakoupení nových lůžek.

Jednání s pojišťovnou jsou slibná


„Zatím nemáme nic potvrzeno a čekáme, až bude schválen rozpočet města. Domníváme se, že by město mělo pravidelně přispívat na vybavení nemocnice, tak jak je tomu i jinde. Nezaleží vůbec na tom, kdo je zřizovatelem. Vždyť nemocnice ve městech patří k největším zaměstnavatelům a na obnovu zdravotnické techniky se nedostává dostatek finančních prostředků. Z mého předchozího působení ve funkci ředitele mám zkušenosti, že města v sídle nemocnic každoročně přispívala částkou okolo tří až pěti milionů s cílem udržet kvalitu poskytované zdravotní péče,“ uvedl dále Ferenc.

Havířovská radnice s finanční pomocí počítá, ale jen s polovinou požadovanéčástky. „V návrhu rozpočtu města na rok 2010 je uvedena dotace ve výši půl milionu korun, a to na nákup lůžek pro LDN. O této dotaci ještě budou rozhodovat radní města a pak 14. prosince i zastupitelé v rámci rozpočtu města na rok 2010,“ přiblížila situaci mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Nemocnice měla zpočátku problém se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Ta totiž původně dala souhlas pouze s ošetřovatelskými lůžky. „V jednání s VZP došlo k posunu a vše je na dobré cestě. Se zdravotními pojišťovnami jednáme o uzavření smluv a v současné době jsme jim předložili personální vybavení,“ dodal ředitel havířovské nemocnice.

Všechny články k Havířovské nemocnici ČTĚTE ZDE!