Náklady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů bude v případě rodinných domků nutné zaplatit už do 15. ledna a v polovině roku pak do 15. července. U bytových domů zůstává fakturace měsíční jako doposud.

„Důvodem je daň z přidané hodnoty, kterou město začalo jako právní subjekt od 1. dubna letošního roku odvádět, a od 1. ledna 2010 chceme termíny sladit,“ říká vedoucí odboru životního prostředí a služeb bohumínské radnice Pavel Klimovič.

Poplatek „za popelnici“ už lidé zároveň nebudou moci hradit na pokladně BM Servisu, jak byli někteří zvyklí. Úhrada bude možná jen složenkou nebo převodním příkazem.