Krátkodobé koncentrace všech ostatních měřených škodlivin jsou podlimitní.

„V nadcházejících víkendových dnech nepředpokládáme vzhledem ke stávající meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrnýchčtyřiadvacetihodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat nad hodnotou imisního limitu, který je 50mikrogramů na metr krychlový,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.

Tělo je náchylnější k nemocem


Kraj žádá spoluobčany, kteří žijí a podnikají v ostravsko-karvinské oblasti, aby v těchto dnech svým jednáním minimalizovali množství vypouštěných škodlivin do ovzduší. „Lidé by měli být ohleduplnější ke svému okolí a zejména v těchto dnech využívat ekologická paliva (např. zemní plyn) ve svých domácích topeništích a při cestách přednostně využívat služeb městské hromadné dopravy,“ uvedla Vlčková. Ke zlepšení stávající situace mohou provozovatelé velkých zdrojů přispět tím, že optimalizují výrobu za účelem minimalizace vypouštění znečišťujících látek do ovzduší.

Hygienci v těchto dnech doporučují omezit pobyty venku, není vhodné venku sportovat, větrat by se mělo jen krátce a intenzivně. „Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně cévních. Snižují odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím,“ stojí nawebových stránkách Krajské hygienické stanice v Ostravě.

Aktuální údaje o stavu ovzduší jsou na stránkách hydrometeorologů, popř. na telefonním čísle 596 900 265 nebo na teletextu České televize (str. 180).

Všechny články k ovzduší na Karvinsku ČTĚTEZDE!