Kromě titulu Mladý barman se Lukáš může pochlubit také Cenou starosty města, pohárem a dárkem v podobě barmanského kufříku. „Mám nesmírnou radost. Vůbec jsem s tím nepočítal,“ prohlásil.

Soutěž byla součástí dne otevřených dveří Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské, která má dlouholetou tradici a trojí zaměření – hotelnictví, obchoda polygrafie. Vedle školní burzy oborů a zmíněné soutěže se na škole konal ten den také Intersalon obchodních fiktivních firem, na kterém se představilo devět firem z Cieszyna, Třince, Bratislavy a z Českého Těšína. Nechybělaani polygrafická revue.

Stejně jako v předchozích letech, také letos si akce kladla za cíl seznámit devaťáky z Českého Těšína i okolních měst se všemi obory, v nichž mohou po ukončení základní školní docházky získávat odborné vzdělání v gastronomickém oboru a polygrafii. Škola patří k největším toho druhu v Moravskoslezském kraji a vzdělává se v ní na tisíc žáků ve čtyřech maturitních a čtyřech výučních oborech. Existuje zde rovněž možnost nástavbového studia jak denního, tak dálkového.

EMILIE ŚWIDROVÁ