Podle úředníků Ministerstva vnitra schvalujících trvalé pobyty se cizinci dostavili s potvrzením o složení jazykové zkoušky ve stavu, přičemž bylo jasné, že český jazyk neovládají a nerozumějí ani základním frázím.

„Proto bylo podáno celkem devatenáct trestních oznámení. Podle našeho názoru totiž existuje podezření, že zkoušku za uchazeče vykonal někdo jiný. Trestní oznámení byla podána na konkrétní cizince, nikoli na jazykové školy. Nejvíce případů bylo v Karlových Varech, dále v Ústí nad Labem, ostatní případy byly zaznamenány prakticky ve všech krajích. Vždy měli cizinci zkoušky ze dvou konkrétních škol,“ uvedl Vladimír Řepka z tiskového odboru Ministerstva vnitra.

Česky neřeknou jedinou větu

Povinnou zkouškou z českého jazyka musí projít cizinci proto, aby mohli žádat o trvalý pobyt v Česku. Letošní novinka už má ale škraloupy na kráse. Ministerští úředníci si stěžují, že ačkoliv se cizinci prokazují osvědčením o vykonané zkoušce, nejsou v mnoha případech schopni ze sebe dostat při pohovoru kloudného slova v češtině.

„Ve všech těchto případech však osvědčení o složení jazykové zkoušky pocházela ze dvou jazykových škol,“ naráží na možné nestandardní poměry v těchto institucích Řepka.

Cizinci, převážně Mongolové, tak absolvovali v některých případech cestu téměř přes celou republiku, aby složili zkoušku právě v Orlové.
Ředitel Soukromé jazykové školy Linguistic Richard Adamus však jakoukoliv vinu školy na nedostatečné jazykové připravenosti přezkoušených cizinců odmítá.

„Při testech jsou cizinci zkoušeni podle předepsaných norem. Tento test je ve své podstatě mnohem jednodušší než to, co po nich chtějí při povolování trvalého pobytu úředníci, proto není divu, že cizinci i pod určitým stresem neobstojí v tom, na co nebyli při zkoušce připraveni,“ vysvětlil Adamus.

Testy v. pohovor

O nařčení orlovské školy z machinací s testy proto nechce její ředitel ani slyšet. „Proč bychom to také měli dělat? Peníze dostáváme nejen v případě, že cizinec test složí, ale i při nevydařeném pokusu. Problém je skutečně v tom, že testy, které tady skládají, a vlastní pohovor s úředníkem jsou na úplně jiné úrovni. A to je chyba,“ shrnul Adamus.

Podle něj je jednoduchost testů zarážející. „Absolvent jazykové zkoušky z češtiny si například vylosuje obrázek a popíše osoby na něm. Řekne, „to je otec, to je matka“. Zvládnout by měli dohromady asi 900 českých slov, které byly ale také podivně voleny. V písemné části testu mají cizinci třeba posoudit, zda prodejna, která má na skladě postele, matrace, válendy a noční stolky, prodává „nábytek do ložnice“. Stačí zatrhnout „ano“ či „ne“,“ dodal ředitel jazykové školy.

Východiskem by podle něj mohla být lepší domluva mezi tím, co chtějí úředníci a tím, jaké požadavky jsou na cizince kladeny v testech.