Po protestech zástupců polských obcí z příhraničí, nyní posílají na ministerstvo svá nesouhlasná stanoviska také obce Stonava a Horní Suchá.

Termín pro zaslání připomínek ke studii posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA) vypršel v pátek. A Stonava i Horní Suchá poslali do Prahy dopisy se spoustou připomínek.

Podle vedení obce spalovna zhorší i tak velmi špatné životní prostředí v blízkém i dalším okolí a bude mít negativní dopad na zdraví občanů.

„Emise na Karvinsku a Ostravsku mnohonásobně překračují hygienické normy. Žijeme v jednom z nejvíce znečištěných prostředí v Evropě. Lidé u nás trpí více než v jiných regionech rakovinou, respiračními onemocněními a jinými zdravotními problémy. Proto obec Stonava jako dotčený územní samosprávní celek nesouhlasí s předloženou dokumentací posuzování vlivů na životní prostředí,“ vysvětluje starosta Stonavy Ondřej Feber.

Podle něj s výstavbou spalovny dojde k produkci dalších škodlivých látek do ovzduší. „Nikde nebylo prokázáno, že dojde k odstávce starých zdrojů, což je argument investora. Ve skutečnosti jde o podnikatelský záměr, kdy není doloženo žádnou smlouvou, že současně dojde k odstávce jiných zdrojů znečištění a to skokově, současně s nájezdem spalovny,“ dodal starosta.

Podobné a ještě další výhrady má k současnému zpracování studie vedení Horní Suché. „V prvé řadě se nám nelíbí, jak k celé záležitosti kraj přistupuje. Z toho, co jsme se dočetli v dvousetstránkovém dokumentu zvané EIA, toho víme hodně málo například o tom, jak se materiál ke spálení bude do zařízení dopravovat, a také nás zajímá, zda například dojde k odstavení jiného zdroje znečištění ovzduší. To je pro zdejší lidi docela podstatná věc,“ uvedl starosta Horní Suché Jen Lipner.

Podle něj je studie, tak jak ji ministerstvo nyní obcím k připomínkování předložilo, nedotažená. „Například jsme se nedočetli, co bude s vyrobeným teplem. Nejsou tam žádné záruky, že bude odstavena nyní fungující teplárna na dole Barbora, vedle níž má spalovna odpadu stát,“ tvrdí Lipner, jenž se nebojí pro tento projekt použit termín ekonomické šílenství.

„Je diskutabilní, zda stavět spalovnu pro celý kraj, vždyť jen doprava toho materiálu sem zvýší prašnost z cest. Navíc jak jsem vyčetl z podkladů, investice do stavby, která prý má stát okolo pěti miliard korun, se promítne na ceně za likvidaci odpadu, jež platí obce, potažmo všichni jejich obyvatelé. Podle toho, co jsem se dočetl má být až čtyřikrát vyšší,“ děsí se Lipner.

Jako starosta Horní Suché každopádně žádá autory studie o její doplnění právě o připomínky, kterých jsou jen z Horní Suché desítky.