Vyšetřující s přístrojem, senátor Radek Sušil a autor projektu Robert Plachý během pondělka objížděli školky ve městě. Každé dítě, jehož rodiče podepsali souhlas s vyšetřením, si sedlo ke stolku a podívalo se „šášovi“ do očí – na přístroji byl totiž namalovaný obličej.

Zrak byl vyšetřen celkem 1300 dětem. Rodičům těch, které mají předpoklad k oční vadě nebo se jim již vada rozvíjí, doporučí vyšetřující lékař po vyhodnocení výsledků návštěvu přímo očního lékaře. „Projekt, zaměřený na vyšetřování zraku dětí, se představil v senátním Zdravotním výboru a velmi mě zaujal. Proto se jej snažím zavést i u nás.

Karviná je zatím pilotním městem v kraji, kde vše probíhá. Toto preventivní vyšetření zraku hradí zčásti Magistrát města Karviné ve výši 100 tisíc korun. U jednoho dítěte stojí asi 100 korun. Rodiče ale nezaplatí nic, jde o prevenci,“ uvedl senátor Radek Sušil. Projekt „Koukají na nás správně?“ by se podle jeho slov měl postupně rozjet i v dalších místech kraje.

„Záleží na samosprávách měst a dalších institucích, jak se k tomu postaví, zatím jednáme,“ doplnil Sušil. Následná péče je dohodnutá s nemocnicí v Karviné, kam rodiče s dětmi mohou přijít na vyšetření a přesnější určení i léčbu vady. „Podstatou screeningového vyšetření zraku je aktivní vyhledání dosud nezjištěných dioptrických vad u dětí, včasné zahájení účinné léčby a předcházení dalšímu zhoršování zraku, zejména vzniku tupozrakosti,“ uvádí průvodní materiály projektu. Jak se v materiálech dále uvádí – platí, že pokud dítě včas nezačne nosit vyhovující brýle, pak se nevyvíjí potřebná spolupráce očních struktur s mozkem a dochází k tupozrakosti, která je trvalým, léčebně neovlivnitelným stavem.

Děti celé vyšetření vnímaly s úsměvem, však se také odehrávalo v jim známém prostředí mateřské školy. Výsledky i s vyhodnocením by měly být k dispozici ve středu.