Najít místo pro umístění nových sběrných dvorů je pro vedení havířovské radnice nadále hodně těžký úkol. Po vytipování různých lokalit se pokaždé zvedla vlna odporu, kterému radnice podlehne. Situace se tak stává stále komplikovanější až neřešitelná.

Naposledy magistrát couvl ze záměru zřídit sběrný dvůr na ulici Frýdecké, konkrétně na pozemku za čerpací stanicí. „Rada města na svém posledním zasedání ukončila projekční přípravy záměru Výstavba sběrného dvoru v Havířově–Bludovicích na ulici Frýdecké. Následně uložila odboru komunálních služeb ve spolupráci s odbory správy majetku, územního rozvoje a životního prostředí vyhledat jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu sběrného dvora,“ přiznala další odklad mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Nedávno přitom město zrušilo také předchozí záměr vystavět sběrný dvůr v ulici Nad Terasou v Havířově–Podlesí, když tuto lokalitu vybral odbor komunálních služeb ve spolupráci s odborem územního rozvoje. Lidé z okolních domů proti tomuto kroku radnice protestovali a radnice jim ustoupila.

Výstavba sběrného dvora v navržené lokalitě na ulici Frýdecké se jeví jako realizovatelná, kompetentní orgány a správci vybudované infrastruktury souhlasí s tímto záměrem a jejich připomínky by bylo možné zapracovat do projektové dokumentace v dalším stupni. Přesto je možno očekávat nesouhlas občanů a vlastníků dotčených pozemků. Proto radní města schválili ukončení projekční přípravy výstavby sběrného dvora v této lokalitě a bude se opět hledat jiná,“ dodala Pondělíčková.