Zajímavý pohled na Hlavní třídu nabízí třiapadesát let stará fotografie z roku 1956. Zachycuje závěrečnou etapu výstavby čtyřposchoďového domu s označením B28.

Ulice v Havířově tehdy ještě neměly název a jediným identifikátorem bylo číslo bloku. Stavba se dokončila v roce 1957.

Byly v ní umístěny restaurační místnosti, prostorná jídelna s kavárnou, hospoda, bufet, v pravém a levém křídle bytové jednotky. Stala se známou pod jménem Společenský dům Lučina. Terénní úpravy ještě nechaly na sebe dlouho čekat. Spolu s kinem Radost patřila k dominantám mladého města.

Po roce 1990 se její funkce postupně měnila. Ztratila své původní poslání a v uvolněných místnostech vznikaly běžné prodejny.

Před budovou na podestě schodiště jsou umístěny dvě pískovcové sochy s názvem Ženy. Pravděpodobně se jedná o dílo brněnského výtvarníka, akademického sochaře Konráda Babraje. Postava na pravé straně byla nedávno poškozena, má ulomenou ruku.

V současné době je Lučina v majetku skupiny RPG Real Es a prochází rekonstrukcí.