V programu 20. zasedání tohoto volebního období je několik bodů, u kterých patrně nebude panovat jednotný politický názor. Mezi hlavními body jednání bude schvalování rozpočtu pro rok 2010. Zastupitelé budou jednat o zásadách poskytování dotací, podpoře celoměstských akcí, změně územního plánu nebo privatizaci bytů v majetku města.

Dopravní koncepce
Obsáhlou informaci o aktualizované koncepci dopravy na území města Havířova přednesl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.
„Město má zájem na silničním propojení Šumbarku spojkou přes Chrpovou ulici s napojením na Orlovskou ulici. Stejně tak zůstává v přípravě napojení Dlouhé třídy k ulici Padlých Hrdinů a budoucí rychlostní silnici vedoucí přes Životice. Naopak koncepce už nepočítá se stavbou dvou křižovatek na Orlovské ulici u Dukly v podobě, v jaké je navrhla společnost RPG,“ vysvětlil náměstek.
Koncepce počítá s možností zřízení vlakové zastávky pod Dělnickou ulicí, poblíž obchodní zóny. Do budoucna nevylučuje ani rozšíření veřejné dopravy v podobě vlakotramvaje, která by využívala stávající kolejovou síť ve městě a také nově zřízené tratě.
„V oblasti parkování bude město upřednostňovat stavbu halových parkovacích objektů před záborem veřejných prostor a zeleně. Počítáme také se zpoplatněním parkovišť v centru Havířova,“ doplnil Osmanczyk.
Samostatnou kapitolou koncepce je cyklistická doprava. Město stále pracuje na spojení městských částí s rekreačními cíly, především přehradami. Přímo ve městě v posledních měsících přibylo několik stovek metrů tras vyhrazených pro cyklisty. Některé už jsou zprovozněny, další budou uvedeny do užívání na jaře. Město zajistí i potřebný mobiliář, především stojany na kola.

Rozpočet pro rok 2010

"Podle informací, které máme ke konci listopadu, počítáme, že letošní daňový výpadek bude činit zhruba 150 milionů korun. S nižšími příjmy jsme proto počítali i při přípravě nové rozpočtu. V příjmech očekáváme 1,120 miliardy korun, zatímco ve výdajích to bude 1,650 miliardy. Rozdíl částečně vykryjeme z úvěru, částečně z vlastních zdrojů," řekl úvodem ekonomický náměstek primátora Eduard Heczko.

K rozpočtu se následně rozvinula diskuse jednotlivých zastupitelů:

Jiří Špiřík, KDU-ČSL: "Ten rozpočet je skutečně takový, že ho projíme a naši vnuci ho budou splácet. Na druhou stranu je dobré udělat spoustu investičních akcí nyní, když jsou kvůli krizi levnější. Určitě je však mnoho dalších možností, jak ušetřit. Navrhuji proto nenavyšovat náklady na občerstvení. Přísněji bych postupoval u výběru poplatků za psy. Mnoho lidí si psy přihlašuje fiktivně, snaží se poplatky obejít. Určitě není nutné, aby lidé měli psů více, přehodnotil bych úlevy, aby zisk byl vyšší."

Petr Podstavka, ODS: "My dnes jednáme o nejvyšším rozpočtu města v historii. Takový jsme tady ještě nikdy neměli a vy o něm ani nechcete diskutovat."

Eduard Heczko, KSČM: "My se nebráníme odpovědím na pokládané otázky, nechceme ale dostat diskusi do formy vzájemného kvízu. Na otázky samozřejmě odpovíme."

Radomil Schreiber, ODS: "Já se ptám, proč dáváme na prevenci kriminality 280 tisíc korun a na hokej pro 300 diváků dáme 14,5 milionu. Proč stavíme naprosto zbytečnou sportovní halu. Proč mnoha miliony dotujeme zařízení pro důchodce a proč a podle jakého klíče vybíráme 70 penzistů, kteří budou mít luxusní bydlení, zatímco ostatní musí živořit v bytech, ke kterým třeba do vyšších pater nevedou ani výtahy."

Eduard Heczko, KSČM: "O tom, co bude město podporovat, rozhoduje zastupitelstvo. Každý z nás má nějaký názor. Můžeme se lišit v tom, jak hodnotíme potřebu sportovní haly, podporu důchodců, sportovních aktivit mládeže a dalších. Každý zastupitel může předkládat návrhy."

Radim Mudra, ČSSD: "Pokud jde o podporu prevence kriminality, i stavba sportovní haly je formou této prevence. Jde o podporu volnočasových aktivit, které s ní přímo souvisí."

V hlasování o schválení rozpočtu města Havířova pro rok 2010 bylo 28 zastupitelů. Proti bylo 10. Tři zastupitelé se zdrželi a jeden nehlasoval.

Peníze pro hokej
"V rámci rozpočtu jsme museli reagovat na problémy v ledním hokeji. Vzhledem k pravděpodobnosti, že na Havířovskou hokejovou společnost bude vyhlášen konkurz, doporučujeme zastupitelstvu, aby dotaci ve výši 9,750 milionu korun neadresovalo této společnosti, ale ponechalo ji v rozpočtu v kolonce pro hokej. Původně to mělo být 11 milionů, ale z této částky si už hokejisté se souhlasem zastupitelstva vybrali 1,25 milionu," uvedl Heczko.
Tento postup Deníku potvrdil ještě před zahájením zasedání zastupitelstva primátor Havířova František Chobot: "Předem dohodnutou dotaci máme v rozpočtu vyčleněnou. Není určena přímo pro Hokejovou společnost, která má nyní potíže, ale pro oblast seniorského hokeje.

Radek Foldyna, ODS: "My jsme už dříve upozorňovali na to, že Hokejové společnosti hrozí insolvenční řízení. Zástupci klubu nás tady ujišťovali, že se snaží situaci zvrátit, že ve společnosti ručí i svým majetkem. Nakonec to dopadlo tak, jak to teď je. Podle nás by město mělo věnovat situací větší pozornost a získávat informace, co se tam děje."

Eduard Heczko, KSČM: "Město nemá ve společnosti žádnou majetkovou ani jinou účast. My bychom se mohli ptát na podrobnosti, ale klub nemá žádnou povinnost nám odpovídat. Samozřejmě jsme se ptali, kolik činí dluh a bylo nám odpovězeno, že 30 milionů, pak 27. My jsme žádali, aby byl vypracován audit, který ale klub vzhledem k jeho finanční náročnosti udělat nenechalo. Proto jsme nepřipravili vyplacení další části dotace, ale navrhli jsme celou zbývající část pouze vyčlenit a počkat na vývoj situace."

Investice města pro rok 2010

"Navrhované investice jsou výsledkem redukce. Jedná se o skutečně nutné investiční akce. Na mnohé získáme peníze z EU, které bychom později už nezískali. Mezi těmito investicemi je například světelná signalizace velkého kruhového objezdu nebo celková oprava kina Centrum," uvedl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Petr Podstavka, ODS: "Mě by zajímalo, proč se bude opravovat střecha zámku, do jehož opravy jsme investovali nemálo peněz nedávno. Domnívám se, že takové opravy by se měly hlídat lépe. Opravy tohoto rozsahu by měly mít mnohem delší trvanlivost a garanci."

Zdeněk Osmanczyk, ČSSD: "Zámek se opravoval v roce 1995. Ta střecha je skutečně v tak špatném stavu, kdy omezujícím zásahem hrozí stavební úřad. Dílčí oprava by nic neřešila. Nutná je celková oprava. Na vině jsou lidé, kteří kdysi podcenili kontrolu provedení prací. Stejně tak je nutné kompletně opravit kino Centrum. To je v takovém stavu, že hrozí jeho okamžité uzavření. Pokud jde o ceny jednotlivých zakázek, město se snaží na každém projektu snižovat náklady v soutěžích. Letos jsme takto ušetřili 35 milionů. Vyšší cena, než jaká byla u původního projektu, nebyla ani u jedné zakázky."

Návrh plánovaných investičních akcí pro rok 2010 schválilo 39 zastupitelů. Dva nehlasovali.

Zastupitelé schválili harmonogram významných celoměstských akcích v následujícím roce
Město bude podporovat Novoroční koncert, Miss Reneta, Miniteatro, Den Země, Májové veselice, Den dětí, Havířov v květech, Havířovská lípa, Havířovské městské slavnosti, oslavy 55. výročí založení Havířova. Proti původnímu návrhu zastupitelé přidali vzpomínkovou akci k 65. výročí osvobození od fašismu.

V závěru jednání zastupitelé schválili několik majetkoprávních bodů souvisejících s převodem nebo prodejem pozemků. Vyslechli také informace o programu prevence kriminality a jednání valné hromady společnosti Sm VaK Ostrava.

Zasedání bylo ukončeno po 13. hodině.