Významné místo v historii Českého Těšína, zaujímají Masarykovy sady, původně Albrechtovy aleje, založené na počátku 19. století Sasko-těšínským arcivévodou Albrechtem. Sadbovou úpravu vysazením kaštanů, lip a akátů provedl v roce 1813 lesmistr Dünbier.

Staly se jedním z oblíbených míst pro procházky obyvatel Těšína i místem krásně připomínajícím minulost města. K dominantám nejenom sadu, ale také města dodnes patří mohutná novogotická stavba římskokatolického kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, často také označována jako chrám Božského Srdce Páně.

Postaven byl podle projektu vídeňského architekta L. Satzkého z iniciativy jezuitů v letech 1891 až 1894. Od roku 1920 plní funkci farního kostela. Vedle něj byla postavena fara a dům pro obnovený jezuitský konvent, při němž působila četná katolická sdružení.

V parku poblíž základní školy se nachází socha sv. Jana Nepomuckého patřící ke kulturním památkám. Dnešní název získaly sady na památku dvoudenní návštěvy 1. prezidenta Československa T. G. Masaryka v Českém Těšíně v roce 1930.