Oceněno bylo celkem 129 dárců, 119 mužů a 10 žen. Z toho 71 je držiteli Zlaté Jánského plakety (za 40 odběrů), 43 Zlatého kříže ČČK III. třídy (80 odběrů), 11 Zlatého kříže ČČK II. třídy (120 odběrů) a 4 Zlatého kříže ČČK I. třídy (160 odběrů). Všem poděkoval primátor města Havířova František Chobot. „Patří vám velký dík za dobrovolné darování té nejcennější životně důležité tekutiny, jakou je bezesporu lidská krev. Velice si vážíme vaší snahy nezištné pomoci zachraňovat zdraví a životy jiným. Nikdo z nás neví, kdy budeme krev sami potřebovat,“ uvedl primátor.

Čestní dárci obdrželi čipovou kartu pro roční bezplatnou městskou hromadnou dopravu na území Havířova. Síťovou jízdenku MHD mohou převést na některou svou blízkou osobu, pokud by ji sami nevyužili. Dárce krve oceňuje město již od roku 1997 a za tuto dobu bylo odměněno 1 025 občanů.

Z hostů v krátkém projevu přiblížil historii a význam dárcovství krve člen výkonné rady Českého červeného kříže Ivan Mittan. Slavnostnímu aktu byl přítomen i ředitel havířovské Nemocnice s poliklinikou Jan Ferenc a funkcionáři ČČK Ivan Mittan, Marie Machová a Adolf Šťastný.

Program obohatili zpěvem úspěšní účastníci pěvecké soutěže Talent 2009 Daniel Mrózek a Vendula Weisová. Zpestřením bylo také kouzelnické vystoupení Magic Andrew.