V pravidelném porovnání Deník některé dobové fotografie přináší ve srovnání se současností.

Staré náměstí v historickém jádru Orlové-Městě patří do ochranného památkového pásma. Jeho dějiny sahají až do třináctého století. Mezi nejvýznamnější stavby této starobylé městské čtvrti, která byla před dvaceti lety málem odsouzená k zániku, náleží novogotický římskokatolický farní kostel Narození Panny Marie z let 1903 až 1905 a dvouposchoďový městský úřad s radničními hodinami postavený v roce 1928 staviteli Trubkou a Kabátkem.

Tehdejší novostavba nahradila první, dnes již neexistující orlovskou radnici z druhé poloviny 18. století, která nevyhovovala novodobým podmínkám a byla v letech 1926 až 1927 zbouraná. Před ní stál meteorologický sloup. Při komplexní rekonstrukci náměstí v roce 2004 byla budova radnice opravena a dodnes v potřebné míře slouží svému původnímu poslání. V jejich prostorách jsou kanceláře a rovněž oddávací síň. V přízemí se nachází lékárna se zajímavým původním historickým interiérem.