„Tyto prostředky jsou určeny na dokončení sanace v areálu Slovanu a zbytek na kontrolní činnost, údržbu a odvádění metanu k dalšímu zpracování,“ vysvětlil orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek.

Právě nejbližšího okolí tamního fotbalového hřiště se problémy s metanem dotkly naposled a nejcitlivěji. „Zhruba před rokem se v objektu na hřišti fotbalového klubu TJ Slovan v Orlové-Městě objevily trhliny a jimi do tamního bytu začal proudit metan,“ objasnila mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Radnice v reakci na tuto událost nabídla dotyčné rodině náhradní ubytování a zároveň úspěšně zažádala Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí o navýšení finanční částky na protimetanová opatření o sedm milionů korun.

„Projekt Orlová II byl přímým pokračováním pilotního projektu protimetanových opatření v historické části města, který byl realizován v letech 2003 až 2005 v návaznosti na kontrolované výstupy důlního plynu, a to zejména v okolí Starého náměstí. Po jeho dokončení se ukázalo, že řešení problémů nekontrolovaného výstupu metanu v objemu 56 milionů korun není dokončeno a je nutno v realizaci těchto prací pokračovat,“ vysvětlil místostarosta Radislav Mojžíšek.

V rámci druhé fáze protimetanových opatření byly ve městě provedeny vrty například na místě bývalé Klášterní kolonie a v ulici Závodní. „Zároveň proběhla oprava kanalizace v ulicích Tyršova a Bedřicha Smetany. Pozornost byla věnována i sanaci sklepních prostor Drogerie Marek,“ doplnil Mojžíšek.

Peníze na další etapu opatření se podařilo městu získat z Meziresortní komise pro řešení revitalizace Moravskoslezského kraje v září loňského roku. Nyní se začne s jejich využíváním.

V souvislosti s metanem se od roku 2002 do současnosti ve městě proinvestovalo téměř 100 milionů korun.