Tomu se nelíbí, kterak se město rozhodlo situovat stavbu dopravního hřiště, která by měla odstartovat za pár měsíců a tak sepsal petici, pod kterou se podepsaly desítky lidí.

„Musel jsem se pozastavit nad volbou místa. Je mnoho faktorů, proč si myslím, že není vhodné stavět dopravní hřiště právě zde. Například zde může výstavbou asfaltové cesty dojít k poškození kořenového systému stromů,“ uvedl iniciátor petice Šimon Pohl.

Faktorů, proč by podle něj nemělo stát hřiště právě v areálu hobbyparku je ale prý více. Hlavním argumentem je to, že velký pohyb dětí, či narušení hřiště protne přístupovou cestu k podiu ve směru od gymnázia, které slouží k různým kulturním akcím.

„Proto jsem se rozhodl na tyto problémy upozornit formou petice. Ta obsahuje přibližně 45 podpisů. Neměl jsem tolik času, abych oslovil nějakou širší masu lidí, přesto se drtivá většina mnou oslovených lidí shodla na tom, že jde o rozhodnutí unáhlené,“ vysvětluje Šimon Pohl.

Petice v minulých dnech putovala k rukám bohumínských radních. „Petice k nám dorazila a my si této snahy ceníme. Zaprvé je dobře, že se lidé o dění ve městě zajímají, a zadruhé jsou zde některé opravdu věcné připomínky, které prodiskutujeme na příštím zasedání Rady města a budeme k nim přihlížet i při výstavbě samotné. Záměr umístění dopravního hřiště ale měnit nebudeme,“ prohlásil starosta města Petr Vícha s tím, že lepší místo pro vznik hřiště ve městě neexistuje.

Radní se tak budou zabývat především tím, jak při výstavbě hřiště předejít újmě na zeleni. Autoři projektu počítají s tím, že v areálu dopravního hřiště vyroste světelná křižovatka, kruhový objezd i železniční přejezd. Nebude chybět ani plocha pro jízdu zručnosti či zpomalovací retardéry a chodníky pro chodce. Na nových zpevněných plochách přibude i veřejné osvětlení.