Stavba v hodnotě zhruba 40 milionů korun bude provedena v průběhu letních prázdnin. Vzhledem k tomu, že je téměř nemožné zcela odklonit dopravu, budou práce probíhat za provozu, některé v noci. Hlavním cílem je upravit režim na objezdu tak, aby dokázal zvládat dopravní zátěž v dalších letech. Bez provedení připravených opatření hrozí stále častější kolapsové stavy.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

Velký kruhový objezd v Havířově je považován za nejproblémovější křižovatku v kraji a čelní místo zaujímá i v rámci celé republiky. Přestože vážnější nehody se na něm stávají jen zřídka, k těm drobnějším tam dochází téměř denně, někdy i k několika v průběhu pár hodin. Nejčastější příčinou kolize bývá nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Všech šest nájezdů na rondel je totiž provedeno v nešťastném úhlu, kdy se řidiči při dávání přednosti musejí otáčet přes své levé rameno. Z tohoto důvodu nemají v zorném poli vozidlo před sebou. Pokud se jeho řidič rozhodne najíždění na rondel přerušit, vzadu jedoucí šofér na jeho manévr nestačí reagovat a dochází ke střetu. Nájezdový úhel a tím pádem drobnější kolize neřeší ani připravované úpravy kruhového objezdu.

Rondel se semafory, ale jen někde

Hlavní změnou je instalace světelné signalizace. Semafory budou ve třech místech. Protože příjezdů na okruh je šest, budou vozidla z ostatních najíždět volně s využitím vytvářených prodlev. Semafory tak zabrání nepřetržitému proudu vozidel, do kterého není možné se zařadit a současně vytvoří podmínky pro najíždění z nejvytíženější směrů, kde dochází v době špičky k dlouhým kolonám. V době mimo špičku bude signalizace mimo provoz. Je přitom možné, že moderní počítačem řízená světelná signalizace dokáže zareagovat na hustotu provozu i v době, kdy špička nebývá, případně dokáže červeným signálem pozastavit provoz pouze na některém z úseků, aby se rondel vyprázdnil.

„Zjednodušeně se dá říci, že půjde o tři světelné křižovatky ve tvaru T, které však budou navzájem synchronizovány. Semafory budou na příjezdu ke kruhovému objezdu na Hlavní třídě, na příjezdu od malého objezdu od Šumbarku a na Ostravské ulici. Semafory budou tak na okruhu, a to právě před těmito příjezdy. Moderní systém bude reagovat na dopravní zátěž proměnlivým intervalem pro jednotlivé směry, aby nedocházelo k zahlcování jízdních pruhů na okruhu,“ vysvětlil Jan Sikora z odboru komunálních služeb.

Změny prověří až provoz

Řidiče při jízdě po rondelu čeká další novinka. Místo současných dvou souběžných jízdních pruhů budou nově řešeny do šroubovice. Nebude tak možné po okruhu kroužit, aniž by vozidlo muselo přejet do levého pruhu. Změní se také počty jízdních pruhů. Například od Šumbarku budou řidiči moci najíždět do třetího pruhu, zatímco mezi nájezdem U Koupaliště a Hlavní třídou bude jen jeden pruh. „Bude tam sice jen jeden pruhu a my víme, že by to mohlo dopravu komplikovat. Bude to však dostatečně široké místo, aby se tam dalo projet i v případě dopravní nehody. Nevylučujeme, že se situace bude ještě měnit možná ještě před výstavbou a ladit se bude i ve zkušebním provozu,“ doplnil Sikora.

Celou stavbu bude financovat město, přestože se jedná o úsek I. třídy. „My jsme samozřejmě žádali o řešení situace Ředitelství silnic a dálnic a kraj, ale abychom se nějakého řešení dočkali, musíme tento problém řešit sami. Protože do budoucna se bude muset situace řešit mimoúrovňově, je současné řešení pojato jako dočasné s vyhlídkou několika let. Proto jsme volili cestu co nejnižších nákladů, která ovšem účinně řeší nejen automobilový provoz, ale i pěší a cyklistickou dopravu. Na provedení stavby bude samozřejmě vyhlášena veřejná soutěž, ve které bychom chtěli dosáhnout co nejnižších nákladů a nejvyšší kvality práce,“ řekl vedoucí odboru investiční výstavby Radoslav Basel.

Auta, cyklisté a chodci

V místech, kde budou semafory, bude místo asfaltu použit beton. „Je to z důvodu ochrany povrchu vozovky před zvlňováním, ke kterému dochází v místech dobržďování vozidel,“ upřesnil Basel.

Pěší trasa bude vedena pouze přes Orlovskou ulici, kde budou dva přechody s bezpečnostním osvětlením. Další přechod bude přes Hlavní třídu, ale ve větší vzdálenosti od okruhu. Bude zhruba v místech, kde byl nedávno provizorní přechod. Tento přechod budou využívat i cyklisté na trase, které povede od koupaliště směrem k centru města a na Šumbark. Ani jeden z těchto přechodů nebude míst vlastní světelnou signalizaci. Především při výjezdu na Orlovskou ulici tak budou dávat přednost chodcům i vozidla, kterým bude na jejich semaforech svítit zelená. Na tyto situace by měly reagovat indukční smyčky v asfaltu, které upraví režim světelné signalizace při naplnění kapacity některého z úseků okruhu.

Jízda v pruzích je základ

Vzhledem ke změně systému jízdních pruhů budou muset řidiči na rondel správně najíždět. Značení jednotlivých směrů bude zavěšeno nad jízdními pruhy, a to nejen na příjezdech, ale i přímo na okruhu. Zatímco dnes mnoho řidičů dokáže projet celý okruh v pravém jízdním pruhu, nově to nebude možné. Například při jízdě od Ostravy bude při plánovaném odbočení z okruhu na prvém výjezdu ke koupališti nutné najet na okruh z pravého jízdního pruhu. Při cestě do centra města může řidič najet z obou pruhů, přičemž z levého pruhu na okruhu bude naveden do levého na Hlavní třídě, aniž by si musel hlídat vozidla v pravém jízdním pruhu. Těm jiná možnost než odbočení na Hlavní třídu dána nebude. Při cestě na Orlovou, Šumbark, k vlakovému nádraží nebo zpátky na Ostravu musí řidič najíždět pouze z levého pruhu. Podobně je systém řešen i z ostatních směrů.

V budoucnu bude ještě hůře

Na změnu čeká havířovský rondel už několik let. Už v době jeho výstavby v šedesátých letech, kdy místem projelo za den sotva několik vozidel, se počítalo s tím, že bude nutné připravit mimoúrovňové řešení. Tím je přemostění mezi Ostravskou a Orlovskou ulicí. Řešení je součástí obchvatu města a realizováno bude až při zajištění finančních prostředků.

Všechny stavební úpravy jsou navíc limitovány terénem a mnoha překážkami. „Nabízí se mnoho jiných řešení. Například přidání dalších jízdních pruhů. Bohužel, někde nám to neumožňuje ochranná ekologická zóna mokřadů, na druhé straně koryto Sušanky a i skrz rondel vede řada inženýrských sítí. Jiná řešení jsou proto buď nemožná nebo příliš finančně náročná,“ dodal Basel.

Projektu pomáhají počítače

Už při přípravě projektu se museli autoři výrazně opřít o moderní techniku. Jednotlivé situace simulovali v počítačové animaci. Ta dokáže navodit stav v současné dopravní špičce, i té, která čeká rondel za několik let. Simulace počítá i s odlišnou rychlostí jednotlivých vozidel při rozjezdech.

Zajímavosti rondelu:
Havířovský velký kruhový objezd je nejen dopravním oříškem, ale také místem mnoha zajímavých nebo až kuriózních situací. V jeho blízkosti a jednou dokonce přímo uvnitř přistával záchranářský vrtulník. Mnoho řidičů si většinou nedobrovolně zkrátilo cestu zkrz středovou část, někteří už na druhou stranu po svých kolech nevyjeli. Jako zajímavou zkratku volí travnatou vnitřní plochu také jezdci na terénních čtyřkolkách. Kuriozitou, která se s velkým štěstím obešla bez kolize, byla jízda staršího řidiče v letité škodověnce v protisměru. Patrně nejvíce obětí, počítaných na desítky až stovky, si vyžádala nehoda kamionu převážejícího drůbež na porážku, který se v zimě převrátil doprostřed rondelu.