„Rozebrání staré konstrukce jsme s ohledem na její složení a organizaci výluk na železniční trati rozdělili do čtyř etap. První proběhla v pátek. Následovat bude rozebrání dalších polí. V těchto dnech dojde na železnici k částečným výlukám, avšak provoz se úplně nezastaví. Vlaky budou jezdit po kolejích, nad kterými nebudou práce probíhat,“ informoval hlavní stavbyvedoucí Martin Mohler.

Lidé, kteří jdou pěšky, se mohou ze Skřečoně do centra města dostat pomocí ocelové lávky. Ta jim poslouží po celou dobu demolice starého i výstavby nového mostu.