Například sousední Stonava nesouhlasí s výstavbou spalovny, což starosta Ondřej Feber jasně deklaroval minulý týden při jednání s ekology z karvinského občanského sdružení Frygato-Eko. Ti se netají tím, že chtějí zastavit realizaci výstavby spalovny.

Více o tématu čtěte v Souvisejících článcích

„Žijeme v regionu, kde jsou trvale několikanásobně překračovány limity prachu, benzopyrenu, dioxinů a dalších jedovatých chemických sloučenin v ovzduší. Ukazatele onemocnění rakovinou a chorobami dýchacích cest jsou alarmující. Jsou dlouhodobě nejhorší nejen v celé republice, ale také v rámci Evropy. Délka života je zde nejkratší v zemi, přesto nám zde ještě chtějí postavit další zdroj znečištění,“ argumentuje předseda Frygato-Eko Václav Gavlovský.

Stonavský starosta Feber má stejný názor. Podle něj je to nejhorší možná lokalita i proto, že Karvinsko leží v dolině uzavřené okolními horami a rozptylové podmínky jsou zde velmi špatné. Při inverzi se vzduch skoro nepohybuje a již nyní meteorologové velmi často vydávají alarmující varování. Jeho názor potvrdila situace z minulého týdne, kdy se Karvinsko a Ostravsko dusily ve smogovém oparu.

„Kvůli převažujícím směrům větrů půjde většina spadu ze spalovny v Karviné-Dolech přes celou Karvinou také na okolní obce na severovýchod a jihovýchod od Karviné, zasáhne Těšínsko, a to jak na jedné, tak i na druhé straně hranice.

„Zvýšení komínů sice pomůže nejhustěji obydleným částem Karviné, ale nemůžeme se tvářit, že když budeme část zplodin předávat občanům v jiných obcích a na polské straně, pak je vše v pořádku,“ říká Feber.

Podle zákona o ochraně ovzduší mohou být překročeny maximálně 35 dnů v jednom kalendářním roce. „Tady je však limit běžně vyčerpán již během prvních dvou měsíců každého kalendářního roku,“ říká další ekolog zastupující sdružení Frygato-Eko Milan Fryz.

Podle něj se na oficiálních místech záměrně mlčí o tom, že kromě zplodin ze spalování, které by byly rozptylovány po celém Karvinsku a Těšínsku, dojde k dalšímu znečištění ovzduší výfukovými plyny ze stovek nákladních automobilů, které do spalovny přivážejí odpad a vyvážejí vzniklý popílek.

Starosta: Porušují zákony o ovzduší i ústavu

Starosta Stonavy Ondřej Feber míní, že již aktuální situace je porušováním zákona o ovzduší, který stanoví emisní limity, a Listiny lidských práv, která každému zaručuje nárok na příznivé životní prostředí.

„Hodláme se spojit se sousední obcí Horní Suchou, která se proti investici také postavila a nadále vyjadřovat svůj nesouhlas v zájmu zdraví našich občanů. V tomto směru podporujeme stanovisko občanského sdružení Frygato-Eko a chceme získat pomoc i jiných osobností nebo příslušných státních úřadů,“ řekl starosta Stonavy Ondřej Feber .

Starostové Stonavy i Horní Suché již vloni zaslali Ministerstvu životního prostředí (MŽP) svá záporná vyjádření k dokumentaci posuzování vlivů na životní prostředí pro Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů.

Zmizí s výstavbou spalovny jiný zdroj znečištění?

Starostovi Horní Suché Janu Lipnerovi nejvíc vadí, že ve studii posouzení vlivu stavby na životní prostředí, které se ve zkrácené formě říká EIA, nenašel garance, že po spuštění spalovny bude odstaven jiný místní zdroj znečištění, například teplárna.

„Nikde jsem to v té studii nenašel, neexistuje jediná záruka, že se tak stane. Přitom právě tímto realizátoři projektu spalovny argumentují: že bude odstaven jiný zdroj znečištění. Ale jak to chtějí soukromé firmě nařídit?“ ptá se Lipner.

„Poradili jsme si s regulací těžby uhlí, budeme se snažit bojovat i se spalovnou. Nikde nebylo prokázáno, že dojde k odstávce starých zdrojů, což je argument investora. Ve skutečnosti jde o podnikatelský záměr, kdy není doloženo žádnou smlouvou, že současně dojde k odstávce jiných zdrojů znečištění,“ přidal se starosta Feber.

Starosta Horní Suché nepovažuje obecně projekt spalovny za špatný, jen má k němu své výhrady, jež za obec formuloval právě ve vyjádření pro MŽP.
„Těch připomínek je několik, ale nejdůležitější je právě to, o čem jsem již mluvil. Taky by se mi víc líbilo, kdyby se odpad do spalovny vozil po kolejích a ne po silnicích, protože to bude znamenat další zvýšení prašnosti v regionu,“ uvedl Lipner.

Podobně odmítavé stanovisko jako Stonava mají i radnice v Českém Těšíně. „Krajská spalovna odpadů by na Těšínském Slezsku být neměla. Dává nám za pravdu počasí posledních dnů. Dusíme se a množství polétavého prachu ve vzduchu až desetinásobně překračuje maximálně přípustné normy. Během inverzí jsou v Českém Těšíně tak špatné rozptylové podmínky, že když se doma podívám z okna, tak skoro nevidím věž nedalekého kostela v sousední ulici,“ nechal se slyšet českotěšínský místostarosta Stanislav Folwarczny.

Připustil, že spalování odpadů může být řešením, i přinášet zisky. „Nechceme ale, aby se tak stalo na úkor zdraví našich občanů. Pokud kraj chce, ať si spalovnu postaví v jiné lokalitě, která není tak ekologicky zatížená jako je Těšínské Slezsko. Protože škodlivé látky a prach, které bude spalovna produkovat, nezůstanou v Karviné-Dolech, ale zatíží okolní obce. Přestože naše město není účastníkem řízení v procesu povolování stavby, nebudeme tuto stavbu podporovat,“ uvedl Folwarczny.