Přestože část aut skutečně jezdí mimo město po obchvatu, centrem projedou spousty kamionů a nákladních aut denně. Část z nich zásobuje obchody, část by se však ve městě vůbec neměla objevit, ale využít obchvatu.

Situací se už zabývá radnice, kraj i policie. Řešení situace by se místní lidé měli dočkat snad již v první polovině letošního roku. „Zvažujeme ve spolupráci s krajem, který je vlastníkem silnice, jak postavit značky, které zamezí vjezdu nežádoucích aut do města. Projíždějící auta totiž ničí silnici, znečišťují vzduch a komplikují dopravu,“ uvedl starosta města Vít Slováček.

Odkud a kam auta skutečně jedou, pátralo město ve spolupráci se státní i městskou policií. „Zastavovali jsme automobily a zjišťovali, odkud a kam jedou. Na základě šetření jsme oslovili konkrétní dopravce, protože hlavním problémem současnosti se ukázal být stále probíhající tranzit nákladní dopravy přes centrum ve směru Třinec – Karviná a zpět,“ uvedl Tomáš Hloušek z odboru dopravy českotěšínské radnice. Přesné číslo aut, projíždějících takzvaně neoprávněně, zatím chybí, přesné zmapování je plánování na nejbližší měsíce.

Město by přitom přivítalo, kdyby osobní i nákladní auta, která Českým Těšínem pouze projíždějí, co nejvíce využívala obchvatu. „Vybudováním kruhového objezdu na silnici R48 v Chotěbuzi vzniklo do té doby chybějící napojení obchvatu ze směru od Karviné na Třinec. Radnice tak mohla začít jednat s krajským úřadem, který na silnicích I. třídy stanovuje dopravní značení, s konkrétními požadavky. Naší základní žádostí bylo od počátku umístění dopravních značek se zákazem vjezdu vozidel nad 12 tun do centra města,“ upozornil Hloušek.

Problémem je totiž především současné dopravní značení. „Při podrobnějším zkoumání důvodů, proč auta od Třince na Karvinou nevyužívají obchvatu, byl zjištěn problém v napojení rampy z obchvatu na ulici Karvinskou za Hypernovou. Velká nákladní auta, která potřebují k rozjezdu mnohem více času, se díky hustotě provozu na ulici Karvinské nemohla na tuto ulici bezpečně a bezprostředně dostat. Ke stejnému závěru dospěl i Dopravní inspektorát v Karviné,“ uvedl Hloušek. „Instalací dopravních značek se zákazem vjezdu velkých nákladních aut bychom sice naoko splnili požadavky občanů, ovšem značka není zeď. Navíc by se tím ještě více vystupňoval problém na zmiňovaném napojení rampy na ulici Karvinskou. Toto místo by se stalo vysoce rizikovým jak z hlediska plynulosti, tak především bezpečnosti provozu. Proto je snahou města i krajského úřadu a policie vytvořit takové podmínky, aby bylo využití obchvatu města výhodné časově, ekonomicky a bezpečné,“ vysvětlil Hloušek. Kraj situaci i nadále řeší.