„Škola nesplňovala požadavky na minimální počet žáků ve třídách, proto byla zrušena,“ vysvětlila mluvčí Orlové Nataša Cibulková.

Představa orlovských zastupitelů o dalším využití místa byla jasná, chtěli, aby objekt fungoval pro sociální účely. „Proto jsme také ze tří žadatelů v roce 2008 upřednostnili nabídku organizace Domácí péče SOS. Ta poté začala shánět finanční prostředky na koupi budovy s tím, že k transakci mělo dojít do konce srpna 2009,“ uvedla Cibulková.

Následovalo ovšem neustálé posouvání termínu, až se v prosinci loňského roku zástupci Domácí péče telefonicky zřekli zájmu o koupi. Společnost, která zde měla provozovat sociální služby pro seniory a pro lidi se zdravotním postižením, tak svým rozhodnutím přidělala radním vrásky na čele.

Na úřední desce tak v současnosti opět visí záměr o prodeji nebo pronájmu budovy bývalé školy.

„Nyní jsme ani nespecifikovali, pro jaké účely musí být budova využita. Samozřejmě bychom uvítali, kdyby se opět přihlásila společnost, která by zde chtěla provozovat sociální služby. Jednak proto, že je tato služba mezi orlovskými žádaná a navíc se objekt nachází v klidné části města, proto je pro tento účel vhodný,“ dodala Cibulková.

Jak dlouho se ještě o nevyužívanou budovu bude starat město?

„Samozřejmě bychom chtěli osud objektu vyřešit co nejdříve, aby nezačal chátrat, ale ne za každou cenu. Přece jen se jedná o klidovou lokalitu,“ vysvětlil místostarosta města Radislav Mojžíšek.