O dosažených výsledcích práce za uplynulý rok a některých záměrech pro letošek informoval ředitel Městské policie Havířov Bohuslav Muras: „Strážníci městské policie dohlíželi zejména na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, pravidel občanského soužití, přispívali k ochraně bezpečnosti osob a majetku, plynulosti provozu na pozemních komunikacích, upozorňovali fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a v neposlední řadě odhalovali přestupky a v rozsahu stanoveným zákonem o obecní policii je řešili. Například za loňský rok bylo zjištěno přes 24 tisíc přestupků, z toho na místě vyřešeno skoro osmdesát procent. Velkou pozornost jsme věnovali besedám na mateřských a základních školách.“

Ředitel se při letošním hodnocení se spíše než statistickému hodnocení věnoval vztahům mezi členy sboru. Strážníci se mohli k podmínkám práce vyjadřovat prostřednictvím dotazníků. „S kladným ohlasem se setkala naše mobilní služebna. Především ji ocenili lidé v problémových lokalitách, kam jsme ji umístili. My ještě budeme vyhodnocovat, jaké problémy strážníci v těchto místech řešili, abychom se mohli na tyto potíže zaměřit,“ řekl Muras.

Letošní zima navíc prokázala, že mobilní služebna je schopna provozu i v třeskutých mrazech. Její aktuální stanoviště je na Mládežnické ulici. Brzy však bude přesunuta do další lokality a v průběhu roku takto bude měnit pozici několikrát.

Obdobně jako v minulých letech, také letos byli nejlepší strážníci oceněni. Uznání za vzorný výkon svého povolání se dostalo 27 mužům a čtyřem ženám, a to za patnáctiletou spolehlivou službu u městské policie, zadržení pachatelů loupežných přepadení, zjištění pachatelů vloupání, odhalení trestného činu ublížení na zdraví a podobně. Za město jim poděkovali primátor František Chobot a jeho náměstek Eduard Heczko.

Přehled oceněných: Ondřej Anlauf, Ivo Mrázek, Martin Porembski, Karel Ďurkáč, Bc. Vratislav Lepič, Jiří Podaný, Pavel Grobelný, Šárka Sýkorová, Taťána Pacíková, Radim Kaspar, Ria Michalíková, Oldřich Lapiš, Dalibor Haramia, Miloslav Mazůrek, Rostislav Vlček, Jana Bendová, Jozef Danihel, Petr Šataník, Dušan Glezgo, Jozef Mydlár, Miloš Majtner, Petr Knapík, David Rajnoch, Miroslav Procházka, Tomáš Salamon, Radim Kaspar, Michal Przeczek, Tomáš Bauer, Daniel Wojcik, Martin Václav, Martin Šafář.

Josef Pintér, Libor Běčák