Po složení slibu čtenáře je místostarosta Milan Pecka převlečený za krále položením meče na rameno pasoval na čtenáře, popřípadě Rytíře knihy.

„Budu knihy chránit, aby je nikdo netrhal a neničil a abych se z nich dozvěděla něco nového. Třeba o pradávných dobách, když jsme ještě nežili anebo něco o zvířatech a o planetě,“ prohlásila prvňačka Anička Tomiczková z Masarykovy základní školy v Komenského ulici.

Pro získání průkazu čtenáře musely děti splnit jednoduché úkoly, které korespondovaly s jejich dovednostmi, například přečíst úryvek z knížky, namalovat obrázek apod. Za odměnu dostaly malý dárek i pamětní list a samozřejmě i čtenářský průkaz, který je opravňuje k půjčování knih.