„Investice do snížení ekologické zátěže jsou pro nás prioritou. Důkazem je i tento projekt za téměř miliardu korun,“ uvedl generální ředitel AMO Augustine Kochuparampil s tím, že technologie tkaninových filtrů byla vybrána na základě konzultací s odborníky z Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava.

„Můžeme veřejnost ujistit, že odprašovací systém, který nainstalujeme, patří k nejmodernějším na světě. Technologie je odzkoušena a můžeme zaručit, že opravdu přinese snížení emisí o sedmdesát procent,“ vyjádřil se při slavnostním zahájení výstavby odprášení Rüdiger Magraf, ředitel dodavatelské společnosti Lühr Filter. Nejzazší termín zahájení provozu odprášení aglomerací je konec příštího roku. Podle Petra Baranka, ředitele AMO pro životní prostředí, sníží tkaninové filtry celkové množství hutí vypouštěného prachu z dnešních 1540 tun za rok o minimálně 260 tun za rok.

„Je to výborný projekt z hlediska zlepšení ovzduší v tomto regionu,“ hodnotil ekologickou investici AMO ministr životního prostředí Jan Dusík. Zahájení výstavby odprášení aglomerace ocenil také náměstek primátora pro životní prostředí Dalibor Madej. „Spokojen však budu, až to bude hotovo a uvedeno do provozu,“ podotkl.

Co je to aglomerace?
Provoz aglomerace vyrábí aglomerát jako jednu ze složek kovonosné vsázky vysoké pece pro výrobu tekutého surového železa. Vstupními surovinami jsou drcené prachové rudy s obsahem kysličníků železa, koksový prach jako palivo a drcený vápenec jako pojivo. Promíchaná směs se sype na aglomerační pás ve zhruba čtyřiceticentimetrové vrstvě a zapaluje se pomocí plynových hořáků. Hořící koksový prach vyvolává teplotu až 1450 stupňů, při které dochází ke spečení směsi a vytvoření kusového aglomerátu. V průběhu řady chemických reakcí kromě aglomerátu vznikají rovněž plynné produkty (spaliny) a prach.