Otřes, při kterém lidé pociťovali pohyb domů a jejich zařízení, byl zaznamenán v sobotu hodinu po půlnoci. Druhý v neděli ve 4.41 hod. „V obou případech jsem se probudila. Při sobotním otřesu to vypadalo, jakoby záchvěv doprovázela ještě nějaká rána. V neděli se otřásl celý dům. V sekretáři chvíli pochodovaly skleničky a všechno se třáslo,“ řekla obyvatelka Orlové Sylva Urbancová.

Zaznamenali jste v poslední době otřesy? Svěřte se se svými pocity v diskusi pod článkem. Působí vám těžba uhlí škody na domech? Podělte se v diskusi s ostatními, jaké máte zkušenosti s odstraňováním následků.

Společnost OKD však žádné otřesy neregistrovala. "Ani v sobotu, ani v neděli jsme nezaznamenali žádné jevy, které by souvisely s těžbou uhlí a měly vliv na povrch nebo podzemní pracoviště," řekl mluvčí společnosti Vladislav Sobol.

Více o tématu čtěte také v Souvisejících článcích

Záchvěvy zemského povrchu nejsou na Karvinsku ničím výjimečným. Souvisejí s hlubinnou těžbou uhlí a dochází k nim vlivem prudkého uvolnění napětí v hornině mezi dobývacím prostorem a povrchem. Podle výšky epicentra se otřes projevuje více ne povrchu nebo v podzemí.

Na povrchu se otřesy projevují na stavbách, kterým praská zdivo, nebo přímo na povrchu země, který se propadá. V některých místech krajina poklesla o desítky metrů. Lidé si důsledků těžby všímají především v kvalitě silnic. Propadlé úseky jsou častěji opravovány. Zlomy v asfaltovém povrchu se přitom objevují ze dne na den právě vlivem otřesů. Při povrchových otřesech lidé často pociťují nepříjemný pocit vlnění země nebo podlahy budov pod nohama a sledují pohyby věcí ve skříních, obrazů či lustrů.

Pokud je epicentrum uvolnění napětí ve větší hloubce, projevuje se často přímo v důlních pracovištích. V těchto případech má za následek poškození důlního zařízení, nebo na zdraví a životech havířů.

Celé území, které je těžbou černého uhlí dotčeno, je protkáno sítí seizmických stanic. Ty v nepřetržitém provozu monitorují i sebemenší záchvěvy. Data jsou okamžitě vyhodnocována. V mnoha případech dokáží odborníci podle prvních projevů předvídat silnější otřesy a v podzemí jsou pak přijata bezpečnostní opatření, včetně evakuace horníků.