Jediným důvodem, proč zastupitelé opakovaně odmítají zařadit do programu jednání diskuzi, je patrně obyčejný strach. Jednání těrlického zastupitelstva je pravidelně velmi bouřlivé, zastupitelé neváhají používat ostřejší slova a v minulosti došlo i ke strkanicím. Čas od času se do rozjitřené atmosféry vloží i lidé, kteří se jednání účastní jako veřejnost. Vedení obce se tedy zřejmě bojí, že by se diskuse nesla v kritickém tónu.

Naposledy se o návrhu umožnit lidem veřejně vyjádřit svůj názor, vznést připomínku nebo třeba i pochválit vedení obce, hlasovalo minulý týden ve středu.
Návrh vznesl opoziční zastupitel Martin Polášek: „Nevidím jediný důvod, proč by diskuze v programu měla chybět. Podívejte se například na Havířov. Tam mají prostor pro veřejnost vyhrazen vždy ve stejnou dobu. Program jednání se v té době přeruší a lidé mohou se zastupiteli hodinu debatovat, a to bez omezení tématu.“

Dalším důvodem, proč nechce vedení Těrlicka slyšet hlas veřejnosti, je neschopnost a neochota odpovědět na kladené otázky přímo na místě. Starostka Lydie Vašková zpravidla neodpovídá ani na dotazy zastupitelů.

„Chtěl bych odpověď hned tady na místě. Není důvod, abyste si nechávala měsíc času a pak mi ji poslala doporučeným dopisem, v němž mi v zásadě stejně nic nesdělíte,“ vyzýval několikrát v průběhu posledního zasedání další z opozičních zastupitelů Vavřinec Fójcik. Neuspěl.

Dodal, že takový postoj nechápe. „Když jsem byl starostou, pořádali jsme pravidelně pár dnů před zasedáním zastupitelstva obce besedy zastupitelů s občany. Tam jsme si vždy ověřili, jak se veřejnost staví k našim plánům. Veřejné schůze zastupitelstva pak bývaly nejen v centru obce, ale i v Hradišti, na Kostelci či na Dolním Těrlicku. Podle něj se názoru veřejnosti většinou bojí diktátoři a lidé se sklonem k autoritářskému rozhodování.

Otázka pro Lydii Vaškovou, starostku obce Těrlicko:
Co říkáte kritice ze strany některých zastupitelů, že občané nemohou na zasedání zastupitelstva vyjádřit své názory?
„Není to tak docela pravda. Zastupitelstvo přece nemůže jednat o něčem, co není v programu. Je fakt, že jsme za to napadáni opozicí, ale kdybychom dali prostor všem, bavili bychom se o spoustě problémů, které ani nejsou na programu, a kam by ta diskuse vedla? Pokud bychom to skutečně udělali, zase by nás opozice napadla, že se nedržíme programu, takže by se nám to vrátilo jako bumerang. Prostě jednáme o tématech a záležitostech, které jsou oficiálně na programu.“ (toj)