Vzhledem k početní převaze nemá opozice v patnáctičlenném zastupitelstvu žádnou šanci prosadit jakýkoli návrh, který není přijatelný pro K9.
Přesto se opozičníci snažili několik změn prosadit. „My tady schvalujeme rozpočet pro celý rok, ale přitom víme, že od ledna do února hospodaříme podle rozpočtového provizoria a na podzim se tradičními rozpočtovými úpravami celý změní,“ vytýkal směrem ke K9 Vavřinec Fójcik. Narážel i na to, že vedení obce navrhlo nejdříve schválit rozpočet a hned v dalším bodu programu schválit prodej objektu bývalých Obecních služeb Těrlicko za 3 miliony korun. Tak se také stalo.

Samotný prodej objektu se rovněž neobešel bez kritiky. „Bojím se, že si obec tímto prodejem naběhla na možný problém. Zadání soutěže na prodej totiž nebylo provedeno jednoznačně. Jediným kritériem bylo, že objekt bude prodán za nejvyšší nabídku. Tou byla nabídka ve výši 3 900 000 korun, byť ji zájemce chtěl uhradit postupně. Vítěznou však byla vybrána nabídka za 3 001 000 korun, které dá zájemce v hotovosti. Já osobně bych byl pro soutěž zrušit, a pokud už tento objekt skutečně prodat musíme, pak vyhlásit novou soutěž s jasným zněním a současně dát zájemcům delší dobu na podání návrhu,“ řekl Martin Polášek. Jeho návrh však podle očekávání neprošel.

Stejně tak neprošel ani návrh, aby si neuvolnění funkcionáři snížili odměny o polovinu a takto ušetřené peníze byly použity na stavbu chodníků.
Jak se ukázalo už u prvních bodů jednání, opozice svými návrhy docílila rozladění starostky Lydie Vaškové. Ta začala ztrácet nervy: „Udělím slovo panu Fójcikovi, který mě chce ještě jednou urazit. On totiž nic jiného neumí.“ Za tato slova starostka sklidila kritiku nečekaně i od svých příznivců v řadách veřejnosti.

Těrlicko může v letošním roce hospodařit s částkou 67 milionů korun. Zhruba 30 milionů obci zbylo na účtech z loňska a s dalšími 37 počítá v příjmech. Se stejnou částkou, tedy 67 miliony, Těrličtí počítají ve výdajích. Investovat je chtějí do kanalizace, modernizace dětského mobiliáře, oprav školních budov, do údržby komunikací a veřejného osvětlení, nebo v podobě dotací v kultuře nebo sportu.