Mělo prověřit, zda jsou krizové štáby některých měst s rozšířenou působnosti schopny tuto situaci zvládnout. Mezi vybranými byl i Český Těšín, kde se ještě za tmy sešli členové první směny krizového štábu. Mezi nimi jsou zaměstnanci městského úřadu, hasiči, strážníci i policisté.

„Jde o mimořádné cvičení připravené krizovým řízením Moravskoslezského kraje vždy jednou za tři roky v rámci prověrky připravenosti samosprávy na mimořádné situace. Kromě toho obdobná tématická cvičení plánujeme i sami. Ještě letos například proběhne simulace úniku amoniaku na zimním stadionu,“ přiblížila referentka krizového řízení Městského úřadu Český Těšín Magdaléna Rudzká.

Krizový štáb dostal ráno z krajského úřadu namodelovanou krizovou situaci a musel operativně připravit řešení, tedy v tomto případě zabezpečit dodávku vody a zásob pohonných hmot pro agregáty zajišťující náhradní dodávku elektřiny, koordinovat protahování zavátých silnic a rozmístit hlídky řídící dopravu v neprůjezdných úsecích silnic nebo místech nehody.

„Cvičení prověří i naši schopnost zapojit do akce nejen složky integrovaného záchranného systému, ale i externí firmy. Protože v simulované situaci bylo město zavelené množstvím sněhu, který blokoval dopravu, museli jsme zajistit i dostatek technických a dopravních prostředků na jejich odvoz a také najít místo, kam by se mohl odvážet,“ vysvětlil starosta města a zároveň předseda krizového štábu Vít Slováček.