Zakomponovány jsou zde dotace například dotace mládežnickému hokeji (4,5 milionu), fotbalovým oddílům 2,91 milionu, SK Baník stolní tenis (800 tisíc), volejbalu a plavání Slavie Havířov (900 tisíc), SK vzpírání Baník Havířov (490 tisíc) nebo florbalistům Torpeda (400 tisíc). „Radnice dále uvolní 100 tisíc pro vodní záchrannou službu, půl milionu poputuje na Havířovský zlatý kahanec a 2,1 milionu je určeno na plavání školáků,“ přiblížila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

V mimosportovní sféře podpoří město například jedním milionem Armádu spásy. Půl milionu uvolní magistrát i havířovské nemocnici na zakoupení lůžek pro novou léčebnu dlouhodobě nemocných.

Jednotlivé organizace a kluby měly možnost žádat o dotaci do konce ledna. Komise rady města následně jednaly o rozdělení dotací a nyní budou tyto návrhy projednávat radní a musí je schválit i zastupitelé.

Celkem bylo doručeno 195 žádostí. Nejvíce (53 projektů) jich podaly subjekty ze sportovní sféry. V kulturní oblasti přišlo 49 žádostí, 35 projektů ve školské oblasti, 37 v sociální oblasti, 14 v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

„Organizace nejčastěji žádají o dotaci na činnost. Dále chtějí peníze na pořádání různých soutěží, koncertů, akcí pro veřejnost nebo vydání publikací,“ doplnila Pondělíčková.