Havířovská nemocnice zakoupila dva nové plicní ventilátory v celkové pořizovací ceně 1, 24 milionu korun. Kraj na tguto oinvestici přispěl 830 tisící korunami.

„Tyto ventilátory americké výroby nahradí starou techniku. Jedná se o velmi spolehlivé výrobky, které jsou základní výbavou každého ARO. Nesmí se během umělého dýchaní s pacientem zastavit nebo pokazit, neboť slouží k podpoře nebo i náhradě životní funkce,“ vysvětlila mluvčí havířovské nemocnice Jana Zlattnerová.

Ventilátory jsou velmi vytížené, což dokazuje počet odpracovaných hodin. Navíc pracují nepřetržitě třeba i několik měsíců, takže proto je jejich spolehlivost hodně žádaná.

„Je nutné, abychom měli dostatek plicních ventilátorů, a to především v tomto období z důvodu chřipkových onemocnění, z nichž jsou některá spojena s komplikací těžkých zánětů plic a vyžadují umělou plicní ventilaci na ARO,“ dodala Zlattnerová.

Nemocnice tímto korkem momentálně doplnila početní stavy kvalitních přístrojů, které jsou schopny ventilovat i ta nejnáročnější poškození plic k jakým častěji dochází například u chřipkové pandemie.