„Je poznat, že ekonomická situace obyvatel Havířova není příliš příznivá. Mezi dlužníky totiž přibyli lidé, kteří v předchozích letech bez problémů platili,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Kumulovaný dluh narůstá neustále od roku 2003, kdy byl poplatek zaveden. Město přitom v roce 2007 všem odpustilo sankce, které byly při nezaplacení automaticky k dluhu přičítány.

„Dluh roste především proto, že musíme dle zákona poplatek vyměřit všem osobám s trvalým pobytem na území města, ale mnoho z nich zde již mnohá léta nebydlí,“ vysvětlila Pondělíčková.

Havířovská radnice evidovala k 31. prosinci loňského roku přes 11 tisíc dlužníků. Z toho celé dva tisíce jsou děti s trvalým pobytem v Havířově, za které rodiče poplatky neplatí. Dluh dětí je vyčíslen na 4,4 milionu korun.

„Jelikož je poplatek zaveden již sedmým rokem a situace kolem dlužných částek na poplatcích jsou medializovanou záležitostí, rodiče nezletilých dětí, za které záměrně neplatí, vědí, že neexistuje zákonný způsob, jak poplatky za děti vymoci. V roce 2006 došlo ke změně občanského soudního řádu a na dávky státní sociální podpory je pohlíženo jako na mzdu. Z tohoto důvodu jsou exekuce na přídavek na dítě neproveditelné,“ objasnila složitou situaci mluvčí havířovské radnice.

Náklady na svoz komunálního odpadu, nebezpečného odpadu a na separaci jsou v Havířově vyčísleny na 65 milionů korun ročně. Poplatková povinnost je plněna na pětadevadesát procent, což je hodnoceno příznivě.