Některým starostům zdejších obcí zaslal dopis, jiné osobně navštívil. Ne všichni ale se změnou souhlasí. To, zda k ní nakonec dojde, záleží zřejmě hodně na iniciativě zdejších lidí.

Olza se po rozhodnutí tehdejších úředníků změnila na Olši v roce 1960, při rozdělení někdejšího okresu Český Těšín mezi Frýdek-Místek a Karvinou. Rozvíření myšlenek o návratu k původnímu názvu pochopitelně vyvolalo diskusi mezi příznivci a odpůrci přejmenování. Drtivá většina obyvatel i přes oficiální název používá původní Olzu.

Pro návrat původního názvu je například starosta Českého Těšína Vít Slováček. Olše tvoří přirozenou hranici mezi Českou republikou a Polskem. „Já si pamatuji, že se odmalička u nás doma říkalo řece Olza. Dnes je po legislativní a finanční stránce velmi náročné se vracet k původnímu názvu, jak kvůli změnám v mapách, tak v evidenci. Přesto bych byl určitě pro návrat k původnímu názvu. Ovšem toto je regionální záležitost, řeka protéká mnoha městy a obcemi, takže pokud by se toho měl někdo chopit, bylo by to nutné jednotně, za celý region,“ řekl Slováček.

Změnu podporuje také místní lingvista Daniel Kadlubiec. „Argumentace o českém názvu Olše a polském Olza je neúnosná. Olza je název ještě indoevropský, základem a původem je slovo olg, tedy voda, něco co teče. Podobně to má třeba i Volga a další evropské řeky. Především na slovanském území,“ uvedl Kadlubiec.

Podle jeho mínění jsou dva názvy rozdělující. „Bereme-li Těšínské Slezsko jako jeden celek, ale přitom se hraniční řece v jednom státě říká tak a ve druhém jinak, je to neintegrující, ale naopak rozdělující,“ doplnil.

Změna názvu je drahá záležitost

Odpůrci změny argumentují finanční nákladností změn nebo tím, že dvojnázev je zanesen v různých mezinárodních projektových smlouvách a podobně. Proti změně jsou někteří starostové, ale i úředníci Ministerstva vnitra.

„Náklady spojené se změnou názvu se nám jeví jako neúměrně a zbytečné,“ uvedl vedoucí oddělení státních hranic MV ČR Ladislav Heythum. Změnit by oba dotčené státy musely kromě map také česko-polskou smlouvu o státních hranicích.

Aktuálním řešením tak ale bude nejdřív nejspíše kompromis. „Myslím, že není nutné řeku okamžitě přejmenovávat, nejlepším krokem bude postupné přidávání druhého názvu Olza na tabulkách k dnešnímu názvu Olše, které budou nově instalovány, nebo obnovovány. Tak, aby se současně užívaly oba názvy,“ uvedl starosta Českého Těšína Vít Slováček.

„Lidé také už ani netuší, proč byla před půl stoletím řeka přejmenována, co vůbec tento název znamená a odkud pochází. A že změnou názvu chtěl nějaký národně smýšlející komunista vymazat multikulturnost našeho regionu, protože si myslel, že jde o polský název. Mnozí jsou přesvědčeni, že se vždycky jmenovala Olše podle stromu,“ soudí starosta.