Podstatnou část pokryje dotace, kterou se podařilo městu získat z peněz Evropské unie. Realizace projektu již v podstatě začala od kácení nemocných či starých stromů, na dalších se provádí zdravotní řez.

„Kácení se musí dělat v období vegetačního klidu. Celkem padne k zemi 54 stromů, mezi jinými jírovce, jehličnany, břízy apod.,“ říká referentka městské zeleně českotěšínské radnice Lada Večeřová.

Revitalizace se týká ulic Střelniční, nábřeží Svobody, na Olšinách, Hornická a parčíků v Pražské a Smetanově ulici. Místo pokácených stromů město nechá vysázet 160 nových, mezi nimiž budou olše, okrasné třešně, habry, javory, vrby a také duby.

Taktéž ulice bude zdobit více než 16 tisíc nových keřů, např. temnoplodec, ptačí zob, hlohyně, řešetlák, meruzalka, kalina a další. V Střelniční ulici se plánují nové obrubníky a doplnění zábradlí oddělujícího zeleň od cesty. Nového hávu se také konečně dočkají dva parčíky v ulicích Smetanova a Pražská.

V Pražské ulici bude obnoven mlátový chodník a chodník ze šlapáků. Plocha v těsné blízkosti radnice se pak zpevní žulovými kostkami. Celá akce by měla být ukončena v červnu a nově vysázené dřeviny budou potřebovat ještě dva roky speciální dokončovací péči.

Emilie Świdrová