„Výbor schválil takzvanou zdravotní doložku, která obsahuje například uhrazení jedné dávky při očkování proti rakovině děložního čípku nebo roční příspěvek až do tisíce korun na preventivní péči,“ informoval předseda sdružení Vladislav Sobol. Sdružení tak reaguje na četné žádosti lidí, o které se Barborka stará.

„Dříve nám přicházely žádosti o spoluúčast při úhradě zdravotních úkonů spíše výjimečně, teď jsou stále častější. Připravili jsme proto jasná pravidla, která zajistí našim dětem potřebnou zdravotní péči i prevenci,“ vysvětlil Zdeněk Stronček z Dolu Karviná, který ve výboru sdružení zastupuje odbory.

K lepšímu zdravotnímu stavu dětí by měly přispět i zdravotní pobyty, které letos Barborka připravuje. „Bude jich více, ale zato levnějších. Místo původně plánované dovolené u moře například samy maminky navrhly pobyt v maďarských lázních, takže nám v rozpočtu zůstanou peníze i na menší výlety do přírody,“ vysvětlil místopředseda sdružení Josef Hoďák.

Prioritou činnosti podle něj zůstává péče o všestranný rozvoj dětí s důrazem na vzdělávání, aby byly připravené uspět v samostatném životě.

Cílem sdružení, jehož činnost hradí členské firmy v čele se společností OKD, je zmírnit dopady krize na rodiny poznamenané ztrátou svého živitele. Do společné kasy přispívají také jednotlivé hornické kolektivy.