Monitorovacím systémem tak budou vybavena nejen vozidla, která přímo používá magistrát, ale také automobily ve službách příspěvkových organizací nebo i dobrovolných hasičů. Cílem je především získávat informace o využití vozidel. Ze záznamů však lze vysledovat i trasy, které vozidla absolvují a tím i snižovat riziko zbytečných nebo dokonce černých jízd.

Havířovský primátor František Chobot už při prvním představení záměru potvrzoval, že žádné černé jízdy služebních vozidel odhaleny nebyly a městu jde skutečně jen o zpětné vyhodnocování efektivity provozu automobilové flotily. „Chceme mít lepší přehled o využívání vozidel a spotřebě pohonných hmot,“ řekl primátor Chobot.

V současné době jsou pod přímým dohledem satelitů všechna služební vozidla městské policie. Ta používá aktivní online provoz, který umožňuje dispečerům sledovat aktuální polohu vozidla. V případě potřeby je k zásahu vyslána hlídka, která je nejblíže.

Systém má mnoho dalších funkcí. Vozidla je možné chránit před odcizením a lze přes něj kontrolovat i jejich rychlost, a to i zpětně například při stížnostech.
Mimo vozidel městské policie budou všechna ostatní vozidla vybavena systémem offline, který nesleduje aktuální polohu, ale data se vyhodnocují až následně.

„Pořízením jednotek GPS do vozidel v majetku města Havířova dojde ke sjednocení systému evidence provozu všech vozidel a ke sledování jejich pohybu. Paměťové karty monitorovacích jednotek zaznamenávají trasy jednotlivých služebních jízd, s případnou identifikaci řidičů a s možností propojení na vedení elektronických knih jízd,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Předpokládaná hodnota zařízení a instalace je 400 tisíc korun. Je ale možné, že bude nižší. Dodavatel bude vybrán ve veřejné elektronické aukci, čímž by město mohlo docílit co nejpříznivější ceny.