Do hry nyní vstoupila další společnost, která o pozemky má zájem, a zdá se, že by se lidé v Orlové konečně mohli vysněného místa pro nakupování dočkat. Právě oni totiž pociťují absenci této služby ve městě a dávají to najevo.

„O tomto problému samozřejmě víme z anket mezi občany i průzkumů názorů veřejnosti a pociťujeme ho i na vlastní kůži. Za většími nákupy, a zejména pak nákupy oděvů, obuvi či vybavení domácnosti, nám občané vyjíždějí do Ostravy, Havířova nebo Karviné. Chybí nám tu větší shopping centrum, obdobné těm ve větších městech, pro jehož vznik se snažíme vytvořit podmínky,“ uznal místostarosta města Radislav Mojžíšek.

Pozemky U Horníka byly již před několika lety vykoupeny a nabídnuty investorům pro účely výstavby nákupního centra. „Z investorů, kteří projevili zájem, byla v roce 2008 schválena společnost HANT BA, jejíž nabídka se jevila městu jako nejvhodnější,“ uvedla mluvčí města Nataša Cibulková.

Poté ovšem na firmy dolehly následky finanční krize, což stále oddalovalo realizaci projektu. „Řetězce, které měla společnost pro orlovskou zónu předjednané, zpravidla zcela zastavily nové investice a od dohod odstoupily. Také společnost HANT BA se potýkala s ekonomickými problémy a navíc nebyla schopna, díky odstoupení některých řetězců, dostát svým závazkům. Z těchto důvodů, i přes permanentní jednání, která probíhala, se nepodařilo v průběhu loňského roku kupní smlouvu uzavřít,“ popsal neúspěšná jednání orlovský místostarosta Radislav Mojžíšek.

V závěru uplynulého roku začala zástupcům města docházet trpělivost s neustálými průtahy v jednání, a tak se začali poohlížet i po jiných investorech. Současně změnili původní záměr odprodeje pozemku jako celku. „Současná doba není pro investování právě optimální. Uvědomovali jsme si, že původní ideální představa prodat celou zónu jedinému zájemci bude v těchto dnech málo reálná,“ uvedla Cibulková. Proto se na městě rozhodli prodat pozemky po částech, což vzbudilo zájem u další firmy.

„Jde o společnost BOSS Management Group, jež projevila zájem o část areálu. Zastupitelstvo města zareagovalo velmi pružně a odsouhlasilo na únorovém zasedání smlouvu o budoucí kupní smlouvě na pozemky s tímto novým investorem,“ dodala Cibulková.

Navíc toto rozhodnutí zastupitelů města opět probudilo k životu i původního zájemce o zdejší pozemky, společnost HANT BA, která za těchto nových podmínek zvažuje taktéž odkup části areálu.

„Byli bychom velmi rádi, kdyby se realizace nákupního centra co nejdříve rozběhla. Občané Orlové si tyto služby zaslouží ve svém městě mít a navíc bychom v této lokalitě vyřešili problém i pro místní obyvatelstvo, protože tady, na rozdíl od jiných částí města, chybí i prodejny s tím základním zbožím,“ zdůraznil závěrem místostarosta města Mojžíšek.