„Rekonstrukce vozovky a úprava spodní stavby železničního mostu bude v Prostřední Suché provedena ještě letos. Hlavním důvodem je současný problém s průjezdem nízkopodlažních autobusů ČSAD, jejichž výška přesahuje rozměry železničního podjezdu,“ přiblížila záměr rekonstrukce mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

V rámci stavební akce bude nově provedeno snížení nivelety vozovky a stavební úpravy čekají i na spodní část stavby mostu. Navíc zde bude vybudován nový chodník po levé straně vozovky.

Tyto práce přinesou také vybudování kanalizace, odvodnění přilechlých ploch a přeložení veřejného osvětlení, vodovodu i sloupu elektrického vedení.
Náklady na rekonstrukci budou činit zhruba 5,6 milionu korun. „Stavba bude zahájena začátkem dubna a dokončena v průběhu září. Po celou dobu rekonstrukce bude průjezd pod železničním mostem zcela uzavřen. Objízdné trasy budou označeny,“ dodala Pondělíčková.