Přestavba nečeká pouze podzemí budovy. „Zde se nachází Jazz Klub, město tyto prostory ale přestavělo již před dvěma lety,“ upozornila mluvčí města Dorota Havlíková.

Co Střelnici v příštích měsících čeká? „Budova díky posunutí stěn na severní straně zvětší svou kapacitu. Postavíme restauraci a kuchyni, které zde citelně chyběly především v průběhu pořádání plesů, tanečních soutěží a dalších společenských akcí. Město tak konečně získá velmi kvalitní a multifunkční kulturní stánek,“ řekl místostarosta Českého Těšína Stanislav Folwarczny.

Přestavba přijde na 45 milionů korun. Většinu z těchto nákladů hradí Evropská unie. Kromě těchto peněz získali Českotěšínští ještě celkem dalších 700 milionů korun z Evropské unie na další projekty.

„Nosnými projekty jsou například Projekt Revitalpark 2010, Zahrada dvou břehů, která zahrnuje projekt Sportpark a Sportmost, rekonstrukce ulice Tovární v rámci posilování dopravní dostupnosti, již zmiňovaná rekonstrukce KaSS Střelnice. Dále revitalizace sídliště Svibice, výstavbu kanalizace v okrajových částech města a také na Revitalizaci stadionu Frýdecká.