„S kácením jsme museli začít už nyní, tedy v době končícího vegetačního klidu. Celkem bude pokáceno šestnáct topolů, jedna borovice, jeden modřín, pět javorů a dva jasany. Vedle toho provedeme také mýcení keřů o celkové ploše cca 975 metrů čtverečních,“ přiblížila rozsah prací mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Práce by měly trvat přibližně čtrnáct dnů a jejich součástí je rovněž odstranění pařezů. Stejný počet stromů bude vysazen jako náhrada, a to v ulicích Na Nábřeží, Lipová, Klidná a Junácká.

Stezka bude vlastně zrekonstruovaným chodníkem. Počítá se s novým osvětlením, a vybavením nového městského mobiliáře. Část chodníku bude určena pro cyklisty, in-line dráhu pro kolečkové bruslení a další sportovní využití. Podél trasy budou vystavěny biketrialové komponenty, které budou veřejnosti sloužit k rekreačnímu sportu. „Součástí projektu je také vybudování sjezdovky s vlekem pro zimní sporty dětí na přilehlém svahu situovaném směrem k řece Lučině, včetně stavby sociálního zázemí a vybavenosti pro veřejnost. Celé upravované území je částí parku a může být také používáno veřejností k odpočinku a relaxaci,“ doplnila informace Pondělíčková.

Náklady na stavbu jsou předpokládány ve výši 35 milionů korun. Tato investiční akce je součástí Integrovaného plánu rozvoje města – Přitažlivá města, který byl již schválen. „V současné době chystáme žádost o dotaci na tuto stavbu z Regionálního operačního programu. Získat můžeme maximálně 92,5 procenta,“ dodala.