Za loňský rok přijal Krajský soud v Ostravě 1953 insolvenčních návrhů (jinak řečeno osobní bankrot), z nichž 1150 soudce povolil. Oproti roku 2008 je to v rámci Ostravska více než stoprocentní nárůst a letos, soudě podle údajů za první dva měsíce, bude situace ještě horší.

„Pro rok 2009 byl charakteristický velmi rychlý růst osobních bankrotů a relativně pomalé zvyšování bankrotů firemních. Pro rok 2010 lze očekávat další zvyšování bankrotů, a to opět zejména osobních,“ tvrdí Věra Kameníčková, analytička organizace CCB-Czech Credit Bureau, která provozuje registry informací o dlužnících.

Příčiny dramatického zadlužení jsou v zásadě dvě: buď se člověk dostane do situace, kdy nemá na nájem či zaplacení nejrůznějších splátek kvůli tomu, že přišel o práci. Druhou nejčastější příčinou (anebo kombinace obou) je velké množství spotřebitelských úvěrů, které si jednotlivci či domácnosti v minulosti nabrali, a nyní je nejsou schopni splácet.

Podle vedoucí ostravské pobočky Poradny při finanční tísni Zdeňky Svobodové jsou nejčastějšími klienty této společnosti naprosto normální lidé, kteří většinu života pracují a nemají žádné sociální ani jiné problémy.

„Při braní úvěrů však podcenili riziko, nenechali si žádnou rezervu a při sebemenším výpadku příjmů se dostali do velkých problémů se splácením,“ říká ze zkušenosti Svobodová.

Podle pracovnice tiskového oddělení České spořitelny Pavly Langové žádají o oddlužení nejčastěji klienti, kteří mají několik nezajištěných úvěrů. Ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal navíc upozornil, že lidí, kteří mají potíže se splácením, je zřejmě mnohem více než těch, kteří si skutečně o oddlužení zažádají.„Měsíčně máme na poradnách zhruba tisícovku klientů, kteří chtějí pomoci se sepsáním žádosti o oddlužení,“ tvrdí Šmejkal.

Mluvčí Krajského soudu v Ostravě Barbara Plchotová upozornila, že Ostravsko loni převzalo v počtu insolvenčních návrhů vedoucí pozici.
Její slova dokládají následující čísla: V roce 2009 překročil počet osobních bankrotů tisícovou hranici pouze na Ostravsku. Druhou příčku (806) zaznamenali v Ústeckém kraji. Letos zatím situace tak jednoznačná není (Ostravsko – 267, Ústecký kraj – 225, Hradecký kraj – 150, ale Praha jen 77 osobních bankrotů).

„Je to neveselé prvenství, navíc je zřejmé, že letos počet návrhů ještě poroste,“ uvedla Plchotová.