Po roce 1945, kdy byly důlní závody znárodněny, nastal na Karvinsku mohutný rozvoj těžby černého uhlí, což přivodilo prakticky likvidaci staré Karviné, dnešní městské čtvrti Karviná–Doly.

Devastaci území doprovázely půdní poklesy až do desítek metrů. Dnes už pouze dobové pohlednice a fotografie připomínají tehdejší dvacetitisícové město, které do roku 1948 neslo název Karvinná. K jejím dominantám patřila budova Městské spořitelny. V jejích prostorách našla místo i moderně zařízená kavárna a restaurace Ostárek vybavena dvěma kulečníky, hernou a klubovou místností.

V důsledku poddolování v první polovině šedesátých let minulého století byla zdemolována spolu s nedalekou radnicí, kostelem a dalšími stavbami. Zůstala po nich velká propadlina z části zalitá vodou. Původní město tak padlo za oběť těžbě.

K ojedinělým památkám na minulé časy, která dodnes slouží svému poslání náleží osamělý barokní jednolodní kostel sv. Petra z Alkantary postavený v roce 1736.