Budova původní měšťanské školy připadla Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) po zrušeném Okresním úřadu Karviná. Objekt nechala v roce 1926 postavit Matice školská pro potřeby žáků v Prostřední Suché. V roce 1949 se důsledkem zániku Obce školské stala nemovitost vlastnictvím státu a jako škola byla využívána až do 80. let minulého století. Koncem 90. let minulého století provozovalo město Havířov v objektu tzv. Podnikatelský inkubátor, jehož smyslem bylo za nižší nájemné poskytnout začínajícím firmám prostory pro rozvoj podnikání.

„Významnou pracovní příležitostí pro ženy byla například pletařská dílna, která své výrobky dodávala světoznámým firmám vyrábějícím módní oblečení. V nejúspěšnějším období firma zaměstnávala téměř 100 žen,“ prozradila Jana Rennerová z oddělení komunikace ÚZSVM. Od té doby se na budově prováděly pouze opravy zabraňující znehodnocení a škodám. Souběžně s tím se hledal kupec, který by budovu zrekonstruoval a následně znovu využíval. „Hledání nového majitele komplikovala skutečnost, že pozemky, které tvoří s budovou tzv. jeden funkční celek a které také vlastnil stát, byly blokovány předkupním právem těžební organizace, která v minulosti v této lokalitě těžila uhlí přiblížila Rennerová. Teprve po několikaletých jednáních využilo OKD svého předkupního práva, odkoupilo pozemky a rovněž objekt, který byl jinak prodejný.