Díky nálezu uhlí v ostravsko-karvinském regionu začal v závěru 19. a počátkem 20. století rychlý rozvoj koksárenství, hutnictví, železářství a dalších oborů souvisejících s důlní činností. Významným průmyslovým centrem se stalo dnes už bývalé samostatné město Fryštát. V roce 1904 byla zde postavena Pospíšilova drátovna.

O tři roky později ji odkoupil nový majitel, který tu zřídil válcovnu, martinskou pec a hřebíkárnu. Od roku 1907 fabrika nesla název Fryštátské ocelárny a železárny. V roce 1917 byla vybudována šroubárna a začala rovněž výroba vagónů. Provozy byly umístěny podél regionální železniční tratě Petrovice-Karviná.

Po roce 1930 byly železárny postupně zrušeny, část výroby se přemístila do Vítkovic a také do Bohumína. V místech bývalých železáren dříve působila Kovona Karviná. V současné době sídlí v tomto areálu společnost průmyslový park Karviná.