V programu byly například body o navýšení příspěvku pro Správu sportovních a rekreačních zařízení, výstavbě hromadných garáží za OD Elan, cyklostezkách, kanalizaci, dotaci pro soukromé mateřské školy, zvýšení příspěvku pro základní školy nebo schválení dotace na plavání žáků. Zastupitelé jednali také o vyhlášce, která by měla omezit hluk mimo pracovní dny. Ke schválení bylo připraveno i memorandum o spolupráci mezi odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR a statutárním městem Havířov.

Zasedání zastupitelstva začalo v 8 hodin a Deník z jeho průběhu přinášel průběžně aktualizované zpravodajství. Jednotlivé body budou upřesněny v obsáhlejší verzi v samostatných článcích.

Jak probíhalo zasedání:

Zastupitelé projednaliekonomické záležitosti, včetně stavu aktiv města. Za sebou majíhlasování o převodech a prodeji pozemků.

Na pořadu jednání je výstavba hromadných garážína parkovištipoblíž Městské sportovní haly. Pozemky by mělo město získat směnou s firmou, která provozuje OD Elan, jíž parkoviště patří.Petr Kořínek zastupující investory se snaží zastupitele přesvědčit o výhodnosti stavby velkokapacitního parkovacího domu s necelými 700 místy právě v lokalitě, kde je nyní jen zpola zaplněné parkoviště. Očekává, že tam budouparkovati lidé z blízkých ulic. "Počítáme s tím, že lidé si zvyknou využívat parkovací domy a zjistí, že je výhodnější parkovat tam než na ulici," řekl Kořínek. Město by mělo tento pozemek získat směnou za Centrální parkoviště, na kterém by provozovatel OD Elan pak mohl budovat další komerční stavby.

Názor zastupitelů na navrhovanou stavbu není jednotný. Před diskusí si vyžádali čtvrthodinovou přestávku. Podle zastupitele Jaroslava Gongola není příliš výhodné směnit jedno parkoviště za druhé, které má o 20 milionů korun nižší hodnotu. "Výhodou může být jen to, že by se na deset let na Centrálním parkovišti zablokovala výstavba a současně, že se vyřeší prostor podél Dělnické ulice mezi ulicemi Mánesovou a Astronautů," poznamenal Gongol.

Zastupitelé nakonec v hlasování záměr schválili. Stejně tak byli proposkytnutí dotace na provoz soukromýchmateřských škol izvýšení příspěvku pro záladní školy. Zastupitelé bez větších debat přijali informativní zprávu o situaci v hokejovém klubu. Schválili zvýšení dotace pro volejbalový oddíl Slavie. Bez jediného diskusního příspěvku bylo schválenoromskémemorandum.

Zastupitelé jednali o změně územního plánu. Jde o území bývalých skleníků. Investor tam hodlá stavět obchodní centrum a čerpací stanici. "My se zasazujeme o to, aby se v rámci této investice řešila i dopravní situace. Ta není na ulici U Skleníků příliš dobrá. Investor by měl dimenzovat úsek od světelné křižovatky s Dělnickou ulicí až k vjezdu do obchodní zony a několik stovek metrů za něj," vysvětlil náměstek primátora Eduard Heczko. Návrh změn byl v hlasování přijat.

Krátce před polednem začali zastupitelé jednat o vyhlášce, která by měla omezit hluk v době pracovního volna. Navhrla ji zastupitelka a poslankyně za KSČM Milada Halíková:"Máme několik vyhlášek, které chrání občany před různými rušivými vlivy. Zejména se však jedná o dodržování nočního klidu." Její stranický kolega Karel Chodura však oponoval, že lidé z městské části Bludovice takovou vyhlášku nepotřebují. V hlasování nebylo usnesení přijato a vyhláška proto platit nebude.

Zastupitelé schválili, že v nadcházejícím volebním období bude jejich současný počet 43 zachován. Souhlas vyjádřili i s návrhem na vytvoření nových zásad pro vyhlašování výběrových řízení.

Město Havířov z rozhodnutí zastupitelstva uzavře novou partnerskou smlouvu s anglickým městem Harlow. "Mnozí lidé nevědí, že partnerství bylo uzavřeno už v roce 1987. Harlow bylo vybráno proto, že mělo podobnou historii jako Havířov. Také vzniklo po válce jako satelit k průmyslové oblasti u Londýna," řekl zastupitel Karel Sachmerda.

Krátce po poledni bylo projednáno všech59 bodů programu. Ve 12 hodin započalahodina pro interpelace ze strany zastupitelů i občanů města.