"Důvodem rekonstrukce je problém s průjezdem některých autobusů, jejichž výška přesahuje výšku železničního podjezdu. V rámci stavební akce bude nově provedeno snížení nivelety vozovky, stavební úpravy spodní stavby mostu, vybudován bude chodník po levé straně vozovky, kanalizace a odvodnění ploch, přeložení veřejného osvětlení, přeložka vodovodu a přeložka sloupu elektrického vedení. Náklady na rekonstrukci budou činit zhruba 5,6 milionu korun. V první etapě, do 12. dubna, zajistíme přeložku nízkého napětí. Během této doby bude částečná uzavírka, při které budou moci s největší opatrností projíždět pouze autobusy MHD. Od 13. dubna již bude průjezd pod železničním mostem zcela uzavřen. Zajistili jsme malý autobus, který bude přes stavbu projíždět a lidé tak nebudou muset chodit pěšky přes staveniště. Stavba bude dokončena v průběhu září," uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.