V minulém roce se v Českém Těšíně podařilo do pěstounské péče umístit celkem 20 dětí, z toho tři se zdravotním postižením. „Zároveň si podalo žádost o pěstounskou péči dalších 11 rodin,“ doplnila Moldrzyková, vedoucí Odboru sociálně-právní ochrany dětí.

Podle ní se ale zatím nedá rozlišit, zda to bylo zásluhou větší propagace náhradní rodinné péče nebo je to díky obecnému zájmu společnosti pomáhat opuštěným dětem. Propagace této péče v Českém Těšíně ale ještě zcela jistě nekončí. Naopak.

V Českém Těšíně momentálně žije 37 pěstounských rodin s 53 dětmi přijatými z dětských domovů a kojeneckých ústavů.

Jak propagaci Českotěšínští vnímají? Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí se spolu s referentkou pro náhradní rodinnou péči například zúčastnily besedy k náhradní rodinné péči nebo benefičního koncertu Děti dětem. „Byly jsme také k dispozici zájemců o náhradní rodinnou péči během Dne pro sociální služby,“ popsala Moldrzyková.

Kromě účasti na různých akcích se úřednice snažily v mnoha dalších směrech. V propagaci pěstounské péče a adopce chtějí v Českém Těšíně určitě pokračovat. „Záleží nám na tom – a chceme pomoci co nejvíce dětem,“ doplnila Moldrzyková.

V Karviné se počet dětí, které se dostaly do pěstounské péče, o něco zvýšil. „Oproti prvnímu čtvrtletí loňského roku je počet dětí jdoucích do pěstounské péče o něco vyšší,“ uvedla vedoucí karvinského Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Renáta Chytrová. „Pěstounská péče jednoznačně převládá nad adopcí,“ upozornila.