Hromadné garáže by výrazně vylepšily problém s nedostatkem parkovacích míst. „V tuto chvíli jsme schválili pouze záměr, nikoli samotnou směnu pozemků. Ta by mohla přijít na řadu nejdříve v červnu tohoto roku. Po zveřejnění záměru na úřední desce k tomu doufám dojde, protože reakce zastupitelů byla v podstatě jednotná,“ řekl náměstek primátora pro místní rozvoj Zdeněk Osmanczyk.

Trnem v oku některých zastupitelů byl rozdíl v tržní ceně pozemků. Město by uvolnilo pozemek v samotném středu města na náměstí Republiky, kde je nyní Centrální parkoviště u kina Centrum.

„Když jsem to spočítal, tak rozdíl by byl pro město nevýhodný, a to ve výši dvaceti milionů. Na druhou stranu vím, že to nejde brát celkově jen z tohoto pohledu a rozhodnu se až na základě získání dalších informací,“ uvedl například zastupitel Jaroslav Gongol.

Drtivou většinu zastupitelů přesvědčil zájem investora o financování v rámci PPP principu, kdy soukromý sektor vypracuje projekt, zrealizuje stavbu, zajistí její financování a nese i náklady spojené s údržbou a servisem a poté poskytne stavbu do užívaní zadavateli, kterým by bylo město. Díky tomu by radnici nerostla dluhová služba a nebrzdila ani jiné investice. Parkovací dům by se navíc stal po určené době majetkem města.

Na jednání byly představeny dvě varianty parkovacích domů s 590 a 659 parkovacími místy. V té první se počítá také s komerčním využitím prostor. „Této variantě bych dal osobně přednost, protože pronájmem by se podstatně snížila doba návratnosti,“ míní Osmanczyk.

Nejdůležitější bude smlouva, která určí přesná pravidla.

Jedno parkovací místo vyjde podle odhadů na 90 až 400 tisíc. Kolik budou lidé za parkování v hromadných garážích platit, to nechtěl nikdo odhadovat, protože při tvorbě ceny bude hrát roli mnoho faktorů.