Můžete popsat, co to vlastně stalking je?

„Jedná se o úmyslné, zlovolné pronásledování a obtěžování. Takové chování má nejrůznější podobu – od neustálého kontaktování prostřednictvím e-mailů, sms, hlasových zpráv, ale i postávání před domem či zaměstnáním, zasílání dárků či pozorností. Důležitým aspektem u stalkingu je to, že pronásledovaná osoba o takové projevy či kontaktování nestojí, děje se tak proti její vůli. Svůj nesouhlas dala pronásledovateli najevo, ale on či ona to nerespektuje. Pro pronásledovanou osobu to ve finální podobě znamená, že dochází ke snižování kvality jejího života a samozřejmě je ohrožována její bezpečnost.

Jak se žije lidem, kteří jsou postiženi stalkingem? Ani to bude docela problém.

„Určitě. Svým způsobem je takový člověk donucen měnit své návyky, trasy do práce, u každého zapípání mobilního telefonu se mu sevře žaludek, bojí se. Pronásledování se dopouštějí jak muži, tak ženy. Může se jednat o osobu známou, například bývalého partnera, kolegu v zaměstnání, souseda, ale i někoho naprosto cizího.“

Je možné toto jednání nějak postihnout?

„Od 1. ledna 2010 je stalking v České republice trestným činem. Aby Policie ČR mohla pachatele obvinit ze stalkingu, musí být dodrženy zejména tři podmínky. Pronásledování musí být intenzivní, dlouhodobé, tedy minimálně 4 až 6 týdnů. A musí být jednoznačné, že tak pronásledovatel činí proti vůli oběti.“

Jak často se s problémem setkáváte? A co takovému člověku radíte?

„Setkáváme se s ním poměrně často. Určitě přijde několik desítek lidí za rok, teď však hovořím o loňském roce, kdy stalking ještě nebyl trestným činem. Lidé chodí zejména v případech, kdy došlo k ukončení vztahu z důvodů násilí. Na základě zjištěných skutečností a potřeb poskytujeme informace, nabízíme doprovod na policii, k soudu, či na jiné instituce, nabízíme taktéž konzultaci s psychologem, vytváříme společně bezpečnostní plánování a podobně.
Kdybych měla hovořit o tom, co poradit obecně, zmínila bych toto: dát jednoznačně pronásledovateli na vědomí, že o jeho projevy nemáte zájem. Zároveň je důležité vyhýbat se schůzkám s touto osobou či odpovídání na její zprávy. Uchovat si projevy a důkazy obtěžování a tyto důkazy označovat datem a hodinou a kontaktovat policii. S rodinnými příslušníky či přáteli si domluvit postup pro případ, kdyby nastala krizová situace.“

Můžete být konkrétnější, co se týče případů?

„Jak jsem již řekla, máme se stalkingem zkušenost zejména v situacích, kdy došlo k ukončení vztahu z důvodu násilí. Tam často bývá míra pronásledování vysoká. Projevuje se hlavně neustálým kontaktováním, ale také zastrašováním, vyhrožováním, již zmíněným postáváním u domu. Jelikož pronásledovatelé dokážou být ve svých taktikách velmi vynalézaví, nebudu se zmiňovat o všech formách, se kterými jsme se setkali, protože bychom velmi neradi někomu poskytli návod. Musím ale říci, že některé taktiky pronásledovatelů nás dokázaly překvapit.“