Zatímco poslední noční snímkování bylo prováděno pro Havířovskou teplárenskou společnost k výrobě mapy teplovodního potrubí, tentokrát se budou pořizovat snímky pro takzvanou ortofotomapu.

Mapu vyhotoví pro své potřeby společnost GEODIS. Geodeti už po městě označili celou síť ze 760 bodů, které slouží k přesnému slícování jednotlivých leteckých snímků. Označeny jsou například poklopy kanálových šachtic.

Letecké práce obstará posádka malého letounu Cessna 206, na jeho palubě bude digitální fotogrammetrická kamera. Snímky bude pořizovat ve dvou rozlišeních ze dvou výšek, a to 690 a 1380 metrů nad terénem. Letoun by se měl nad městem objevit mezi 3. a 10. dubnem. Rozhodujícím faktorem je počasí a viditelnost.

"O leteckých pracích jsme byli informováni předem, aby se neopakovala situace, kdy už v noci policii a následující den i náš magistrát kontaktovali občané a ptali se, co se stalo, že nad městem opakovaně přelétávalo letadlo. Nepředpokládáme, že by při denním snímkování mohlo docházet k rušení," řekla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

O předchozím nočním snímkování termokamerou čtěte ZDE.