Rozvoj těžby uhlí zcela změnil hospodářský charakter a životní prostředí regionu Karvinska. V nemalé míře se to projevilo také v Orlové a jejím okolí. Kolem roku 1850 tu působilo šestnáct uhelných jam.

Intenzivní těžba ve staré části města zanechala trvalé následky. Okolí náměstí se postupně vylidňovalo, byla přeložena osobní železniční doprava mimo území města a původní centrum Orlové se přesunulo do oblasti, kde není povrch dobýváním ovlivněn.

V důsledku poddolování zaniklo okolo 1 200 objektů. K nim patřil dnes už neexistující barokní později klasicistně přestavený zámek z roku 1765, ležící poblíž kostela Narození Panny Marie. Od roku 1904 jednoposchoďová zámecká budova sloužila občanům jako městská nemocnice.

Později byla upravena pro konání kulturních akcí. V sedmdesátých letech dvacátého století se na ní začaly objevovat vážné statické poruchy způsobené vlivem důlní činnosti. V roce 1979 byla zbořena. Zanikla i část zámeckého parku.