Nejdříve se pracovníci chopili rekonstrukce vozovky a úpravy spodní stavby železničního mostu. Po dokončení prací se hlavně zvýší průjezdná výška. „Důvodem rekonstrukce je současný problém s průjezdem nízkopodlažních autobusů ČSAD, jejichž výška přesahuje výšku železničního podjezdu. V rámci stavební akce bude provedeno snížení nivelety vozovky, což tento problém definitivně vyřeší a autobusy MHD budou moci zaručit dopravní obslužnost i do stejných míst jako před několika roky,“ vysvětlila mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Vedle stavební úpravy spodní stavby mostu budou vybudovány také nový chodník, kanalizace a odvodnění ploch. Projekt počítá také s přeložením veřejného osvětlení, vodovodu a sloupu elektrického vedení.

Náklady na rekonstrukci budou činit zhruba 5,6 milionu korun. V první etapě, která potrvá do 12. dubna se uskuteční přeložka nízkého napětí. Během této doby zde bude částečná uzavírka, při které budou moci s největší opatrností projíždět pouze autobusy MHD. Od 13. dubna již bude průjezd pod železničním mostem uzavřen zcela. Stavba bude dokončena v průběhu září.

„Zajistili jsme malý autobus, který bude přes stavbu projíždět a lidé tak nebudou muset chodit pěšky přes staveniště,“ dodala Pondělíčková.